starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
voer voor techneuten
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

OK4 data logging EXTRA

technische info over de soft- en hardware voor de OK4 omvormers
(aanvullingen en correcties? Mailtje a.u.b.!)

Comm_1.log file   Datacommunicatie problemen   DC voltage   forum?   intelligente converter   inverter ID-nummers
irt file (functie)   irt reader  meterstand inverter resetten?   OK4 diagnose tool
  opstart fase van OK4 omvormers   problemen met datacommunicatie   serienummer
stabiliteit van datacommunicatie   uitlezen van inverter data (problemen)   web logger


E-mail adres van Ron Hoekstra
Vragen en antwoorden (directe links zie lijst hierboven)
Andere OK4 datalogger bouwers en technische logging info


E-mail van Ron Hoekstra (iQue Digital Media Design), 22 december 2004 en eerdere vragen/antwoorden hierover

"Uit het veld hoor ik langzaam positieve signalen dat de nieuwe OK4 manager (versie 3.2.43, PJS) het probleem met de communicatie poorten heeft opgelost. Het is best wel ironisch dat ik niets aan de communicatie driver zelf heb veranderd... Alleen een controle op het correct aanzetten van de communicatie poorten."

Ook n.a.v. de hieronder volgende vragen gaarne actieve "feedback" naar Ron Hoekstra toe zodat hij weet waar hij aan toe is! E-mail adres: ron@ique.nl; website iQue: http://www.ok4manager.com/.

Even een belangrijke opmerking: Ron Hoekstra doet dit alles naast zijn werk in zijn eigen tijd en op eigen kosten. Houdt daar s.v.p. rekening mee i.v.m. de reeds gigantische hoeveelheid tijd die er door hem reeds in de software gestoken is. En blijf beleefd en terughoudend met verzoeken aan zijn adres...

Andere relevante technische vragen en evt. antwoorden aan/van Polder PV worden hieronder ook opgenomen.


Vragen en antwoorden (recentste bovenaan; aanvullingen toegevoegd bij originele onderwerp)


Datacommunicatieproblemen continued (PJS 6-11-2007). Controleer s.v.p. ALLE kabelverbindingen, met name de vaak kwetsbare verbinding met het bekende "groene" plugje, de verbinding met de Zonnestroom indicator, e.d. Bij problemen met de datacommunicatie is een losgetrokken draad (of verkeerd aangesloten draad) vaak de oorzaak. Zie bijvoorbeeld het bericht van 6 november 2007, "ongeluk zit in een klein hoekje" ...


Serienummer en productnummer? (RH 15-4-2005): In principe zou je aan het serienummer van de inverter moeten kunnen zien hoeveel er werkelijk geproduceerd zijn. Als je een inverter vrij recent hebt gekregen moet je maar eens kijken naar het serienummer. Trek daar 10.000 vanaf en je zou het productie nummer moeten hebben.

Reactie (PJS 20-4-2005): mijn "laatste" vervangingsexemplaar (april 2004) heeft serienummer 84969, dus er zouden minimaal ongeveer 75.000 OK4E-100 omvormers gemaakt moeten zijn. Wie heeft er een recenter serienummer in gebruik? Mailtje a.u.b.!

Reactie (PJS 22-7-2005): bij de renovatie van onze Sunpower® PV-systemen (30/31 mei 2005) is een van de defecte OK4 omvormers vervangen door een nieuw exemplaar met serienummer 85158.... Wie biedt hoger?


Vraag (FG, 31-1-2005): "Problemen met datacommunicatie. Het (OK485) data interface kan geen panelen meer ontdekken, heeft het verder altijd goed gedaan".

Antwoord (PJS en FG, na diverse mails heen en weer en extern advies, feb/mrt-2004):

Op diverse zaken letten:

 • Kabelverbindingen van datakabel met print in Zonnestroom Indicator kastje nalopen
 • Aders "A" en "B" van de datakabel moeten op correcte wijze op de "groene plug" worden aangesloten (indien nooit communicatie gehad, deze eerst ompolen om te kijken of dat effect heeft)
 • Let er op dat bij het insteken en vastschroeven van de 2 koperdraad uiteinden van de datakabel in de "groene plug" geen blootliggende koperadertjes los komen te liggen en tegen evt. vrij liggende delen van de andere draad aankomen (de 2 openingen in de plug liggen vlak naast elkaar); hiermee wordt de datastroom kortgesloten wat waarschijnlijk problemen met de uitlezing zal opleveren
 • Is de groene plug wel OK? Deze kan kapot gaan, zeker als er bijv. door per ongeluk struikelen over een datakabel een "ruk" aan deze plug gegeven wordt (dan ook meteen poort controleren waarin deze ingeplugd was...)
 • Controleren op eventuele kabelbreuk! Neem bij voortdurende problemen voor de zekerheid een nieuwe datakabel.
 • Controleer bij zeer lange (10tallen meters) datakabels alle eventuele doorverbindingen/kroonsteentjes e.d. Lange kabels hoeven in principe géén problemen op te leveren vanwege de lengte (1 van de systemen die ik monitor heeft een datakabel van 55 meter lang)
 • Controleer of het OK485 data interface goed contact maakt met de RS232 ingang van uw computer. Een koppelstuk om bijv. een 25 naar een 9 pins connector om te zetten kan problemen met datacommunicatie veroorzaken als verbinding niet optimaal is
 • Doet/doen uw COM poort(en) het? Op Windows XP computers controleren m.b.v. Configuratiescherm >>> Printers en andere hardware >>> Systeem >>> Hardware >>> Apparaatbeheer >>> Poorten (COM en LPT)
 • Is er "gerommeld" met BIOS instellingen? Het kan dan namelijk voorkomen dat COM-poort instellingen elkaar gaan "bijten", door verkeerde toewijzing van de IRQ adressen. Als u al BIOS instellingen wilt gaan wijzigen, altijd eerst een kopie van de originele instellingen maken en veilig wegbergen; als er problemen zijn kunt u dan altijd terugvallen op de oude, "vertrouwde" situatie
 • Zijn er (restanten van) oudere data manager versies op uw computer aanwezig? Zo ja, eerst die versies de-installeren, rommel opruimen, evt. via Zoekfunctie naar files met OK4 zoeken en weggooien (belangrijke files eerst veiligstellen op CD-R, floppy e.d.!). Let op: vooral op .irt file letten, oude exx. weghalen (dit is de database file voor de software)! Nieuwste versie van iQue website ophalen en officieel installeren. Er kunnen wel verschillende versies op de computer staan, maar bij voorkeur op gescheiden partities (beter nog: verschillende harde schijven), en NOOIT tegelijkertijd in functie!
 • Bij (opnieuw) zoeken naar de omvormers de correcte COM-poort selecteren. De nieuwste versie van iQue zou hierop moeten controleren.
 • Bij voorkeur bij voldoende daglicht zoeken naar de omvormers (liefst midden op een zonnige dag)
 • Het zoekproces niet afbreken maar volledig laten afronden door het programma
 • Checken of alle opgegeven omvormers ook daadwerkelijk gevonden worden, anders is er zeer waarschijnlijk wat mis met de niet gevonden exemplaren.
 • Soms blijft het programma "hangen" na het zoeken naar de omvormers. Sluit het programma dan af ("knop" rechtsonder op de matrix), start het opnieuw op, en kijk of u de omvormers in de matrix ziet verschijnen
 • Wordt 1 of meer inverters niet "gevonden", check dan voor de zekerheid ook altijd eerst bij afgeschakelde PV-installatie (!) de verbindingen van het zonnepaneel met de omvormer (controleer schroefverbindingen in de junction box onderaan het paneel), en de asymmetrische stekkerverbinding tussen omvormer en AC-kabel. Dit is een "fool-proof" stekker die slechts op 1 manier ingeplugd kan worden; het is theoretisch mogelijk dat deze stekker los kan komen te zitten, ondanks de gele klamp en de wel voorgeschreven, doch lang niet altijd toegepaste tie-wraps om een stevige verbinding te maken. Zelf heeft Polder PV hier nog nooit problemen mee gehad in de 5 jaar dat er zonnestroompanelen op het dak staan.
 • De "oude" DOS-versies draaien niet op moderne Windows XP computers, zelfs al is via een apart venster een mogelijkheid om DOS-applicaties te gebruiken. Deze versies kunnen de zeer snelle systeemfrekwenties van de moderne computers niet aan en zullen niet werken."

Nieuw! OK4 diagnose tool (RH, 26-1-2005): "Ik heb voor iemand in Australië een diagnose tool geschreven. Deze tool leest de inverters echt uit. Je kan een start en eind ID opgeven welke hij nascant. Het mooie van deze tool is dat hij het hele data geheugen van de inverter uitleest, tezamen met de labels. Indien dit goed lukt berekent hij on-the-fly de calibratie waarden en de actuele waarden. De tool is erg handig voor debugging. Hij schrijft alles naar een log file."

Reactie (PJS, 2-2-2005): "Alles werkt. Ik zag in deze tool het "mysterieuze" onderdeel "Reset inverters". Heb ik nog niet aan durven komen. Wat doet deze optie precies?

Antwoord (RH, 3-2-2005): "Ik zal hem ter download op mijn site zetten. De reset inverters button stuurt een reset commando naar de inverters. Als een inverter bijvoorbeeld niet reageert, kan zo’n reset ervoor zorgen dat de inverter door zijn "boot (Eng., spreek uit: "boet" = opstart) fase" komt." (Polder PV: handig simpel hulpmiddeltje dus om te checken of een gesignaleerde probleemomvormer wel of niet defect is, of dat hij is blijven "hangen")

 • Aanvulling (RH, 15-4-2005): Boot/opstart fase van de OK4 omvormer. "Als de inverter opstart komt de inverter eerst in een constant vermogen modus. In deze modus levert hij 3 Watt (uiteraard indien genoeg stroom van de panelen). De inverter doet eerst verschillende metingen (onder andere aan het net: frequentie, spanningen en nuldoorgangen). Pas daarna gaat de inverter over op MPPT mode (Maximum Power Point Tracking). Met andere woorden, de inverter gaat het maximale vermogen leveren wat mogelijk is met de instraling op het paneel op dat moment."

"Het verhaal achter de tool is vrij interessant: Ik ben een jaartje terug eens rond 1 uur ’s avonds gebeld. Het bleek een gebruiker van OK4 inverters in Australië (!) te zijn die 30 panelen aangesloten had. Hij had echter grote problemen met de OK4 inverters. Na veel nachtelijke telefoongesprekken en veel testen (waar ik de software voor geschreven heb) zijn we er achter gekomen dat de inverters het daar binnen 2 jaar begaven. Na een telefoongesprek met de lokale leverancier in Australië zijn alle inverters toen vervangen."

Tot slot (email van Ron Hoekstra aan Polder PV, 15-4-2005): Inmiddels staan zowel de inverter database reader als de OK4 diagnose tool op de website van iQue ter download (zip-files van 314 KB, "itr_reader.zip", resp. 262 KB, "ok4diag.zip"). Met hartelijke dank weer aan Ron Hoekstra!

Als u deze 2 handige hulpprogramma's inmiddels in huis heeft gehaald, ziet uw desktop er wellicht binnenkort ook zo uit:

Three phantastic programs for OK4 addicts: data manager version 3.43, irt reader version 0.1, and diagnose tool version 0.1. Thanks to Ron Hoekstra of iQue Digital Media Design!


Vraag (PJS, 25-1-2005, samengevat): "Herkomst en uitlezing irt-reader? Kun je vertellen wat de functie is van de irt-file, wanneer wordt deze file ververst?"

Antwoord (RH, 3-2-2005): "Het is voor mij een vraag hoe de software bij hun (PJS: Second City Solar; link lijkt in juli 2005 niet (meer) te werken helaas) terecht is gekomen. Naar mijn weten heb ik de tool maar naar 1 persoon gestuurd in het verleden. Grappig hoe snel zo’n tool rond gaat. Ik zal ergens in de toekomst wel eens kijken of ik al deze tools een beetje gebruikersvriendelijker kan maken en op mijn site publiceren. Ik laat het weten wanneer dit geregeld is. Aangezien ik door uitbreidingen van mijn eigen zaak het erg druk heb kan dit even duren... Voor zolang kunnen mensen het gewoon van de Second City Solar site downloaden."

"Ik kan een korte toelichting geven op de irt file. N.B.: Let er wel op dat de irt file alleen bij het zoeken naar inverters wordt aangemaakt. Deze file wordt gebruikt door de OK4 manager software voor opslag van alle statische inverter waarden. Bij het scannen naar inverters worden alle calibratie-waarden uitgelezen en opgeslagen in dit bestand. Daarnaast worden door de software nog een aantal extra variabelen opgeslagen in het bestand. De koppeling van het serienummer aan de communicatiepoort en de inverter ID bijvoorbeeld. De inverter heeft een interne Energie meter. Deze lees ik continu uit. Om hieruit dag/week/maand en jaar meter standen te krijgen sla ik deze basis waarden op in de file. Hij gebruikt de tijd van de computer hiervoor. Als je de OK4 manager pas om 3 uur ’s middags aan zou zetten, dan is de eerste waarde die de applicatie leest gelijk aan de basis waarde voor de dagteller. De waarde die je dus uitleest uit de file is afhankelijk van de tijd dat de OK4 manager is gestart.

Als de OK4 manager continu draait lees je dus de standen uit van respectievelijk het begin van het jaar, begin van de maand, begin van de week en start van de dag.

Bij de opstart van de OK4 manager worden er standaard uitlezingen gedaan van de energie stand en het actuele vermogen dat geleverd wordt. Aan de hand daarvan wordt de irt file geupdate. Om je vraag dus te beantwoorden, de irt file wordt altijd geupdate wanneer de applicatie draait. Alleen krijg je slechts de laatste waarden te zien. Als je meer wilt moet je toch logging gebruiken..." [N.B.: de vraag van Polder PV was of je "missende" startdata van bijv. begin van de maand midden in een vakantieperiode via de irt-file alsnog achteraf zou kunnen bepalen; dit blijkt dus onmogelijk te zijn als de software (en dus de energieverslindende computer!) tijdens de maandwisseling niet opgestart/werkend was. Het is uiteraard volstrekt onzinnig om voor het bepalen van enkele meetdata een computer wekenlang aan te laten staan; dat is dan ook de reden dat extreem energie-zuinige datauitlezing zo belangrijk is (zie weblogger).]

"De basis waarde voor de dag teller is inderdaad de dag van het jaar. Dat is makkelijk voor de software. De irt file reader is eigenlijk ook alleen een tool die ik (RH) geschreven heb voor test doeleinden."

Aanvulling (RH, 23-2-2005, van OK4 manager v3 forum op de iQue website, n.a.v. vraag of meterstanden van OK4 omvormers te resetten zijn bij opname van een nieuwe inverter in een bestaand PV-systeem): "De meterstanden zijn helaas niet te wijzigen in de inverter. De achterliggende gedachte is dat deze meterstanden eventueel gebruikt zouden kunnen worden voor een afrekening met de energie leverancier... En in dat geval moeten de meterstanden dus fraude-veilig zijn."

PJS (12-4-2005): dit betekent, dat als energie-accumulatiecurves van omvormers in 1 grafiek met elkaar vergeleken worden (bijv. om te kijken of ze in de loop van de tijd uit elkaar gaan lopen), bij verwisseling van een nieuwe voor een defecte omvormer eigenlijk ALLE inverter meterstanden fictief op "0" gereset moeten worden (aparte kolom aanmaken in spreadsheet).


Vraag (PJS, 25-1-2005): "Problemen bij uitlezen (correcte) inverter data bij nieuwe software versie (3.2.43) in vergelijking met vorige versie (3.2.42):

(1) Tijdens (continue) logging aanvankelijk wel (zei het problematisch), later in het geheel GEEN uitlezing van inverter data mogelijk, i.t.t. versie .42, waar dit wel, en zonder problemen kan (monitoring van separaat PV-systeem op aparte harde schijf van zelfde computer na omzetten dataswitch).
(2) Tijdens (continue) logging werden aanvankelijk inverter data getoond die niet bij de weergegeven omvormer hoorden (externe check bij Polder PV mogelijk doordat er inverters van verschillende leeftijden aanwezig zijn, met zeer verschillende meterstanden); soms veranderden de actuele data binnen korte tijd, terwijl de vaste data (rechter kolom) constant bleven.
(3) Later was met de nieuwste versie alleen de inverter info op te vragen als de logging functie afgezet was. Vaak verschijnt dan eerst de info van een andere omvormer, wat echter vrij snel wordt gecorrigeerd en de correcte info wordt getoond (check middels kWh meterstanden).

Antwoord (RH, 26-1-2005): "Zodra ik even tijd vind zal ik eens grondig naar de code kijken. Raar dat nog niemand anders hierover geklaagd heeft. Ik denk dat het iets te maken heeft met slechte leesperformance van de communicatie DLL. Misschien omdat de low level logging aan staat (PJS: deze genereert de Comm_1.log file). Dat de log functie wel goed gaat kan omdat de control laag deze apart aanstuurt. Hij staat geheel los van de gegevens die naar de applicatie zelf worden gestuurd. In ieder geval zal ik er eens goed naar kijken."

Reactie (PJS, 12-4-2005): De logfile wordt, in ieder geval bij Polder PV op de nieuwe computer, ALTIJD goed weggeschreven, zoals al in bovenstaand antwoord van Ron gesuggereerd wordt. Zelfs al lijkt er met de data-uitlezing van individuele inverters via het index venster (de computer "scherm matrix") bij de recentste software versie een en ander "mis" te gaan.


Vraag (RH, 22-12-2004): "Is het een idee een soort forum in te richten waarin mensen de wensen kunnen aangeven mbt de monitoring van de inverters. Ik zelf zit aan de volgende mogelijkheden te denken... Zowel hardware als software."

Antwoord (PJS, 23-12-2004): "Via bestaande forum op iQue website OK4 data manager en/of via pagina die u nu leest (e-mail naar polderjongen@freeler.nl)."


Vraag/voorstel (RH, 22-12-2004): "Geavanceerde OK485 converter (NB: "converter" in de huidige betekenis is het data interface wat in de COM-poort van de computer gestoken wordt; PJS): Het nadeel van de huidige converter is dat deze een ‘domme’ converter is... De PC moet via een signaal de lijnen ‘enablen’. Dit is een ramp voor windows PC’s. Daarnaast hoor ik vaak het commentaar dat als je een complete dag wilt loggen, je ook een complete dag de PC aan moet hebben staan. Ik zat zelf te denken aan een intelligente converter die de gehele communicatie voor zijn rekening neemt. De converter wordt gevoed vanuit een kleine adapter. Er moet wat geheugen in zitten om de log resultaten op te slaan. De PC kan met bepaalde regelmaat de gegevens in 1 keer overhalen. Ik zit ook te denken aan bv een USB uitvoering of bluetooth..."

Antwoord (PJS, 23-12-2004): "Schot in de roos! Alleen al uit overwegingen van duurzame technologie zou het zeer wenselijk zijn als logging weinig energie kost."


Vraag/voorstel (RH, 22-12-2004): "Web logger: De tweede te ontwikkelen applicatie is een weblogger... Dat is een kleine service die gegevens uitleest en logt vanuit de inverter en deze direkt omzet in grafieken die op te halen zijn voor een website... Ik zou graag willen weten hoeveel animo er voor zulke applicaties is... En hoeveel mensen bijvoorbeeld voor een geavanceerde OK485 converter zouden willen betalen... Misschien een idee voor een forum?"

Antwoord (PJS, 23-12-2004): "Als dat allemaal goed zou werken zou ik er zelf denk ik iets in de orde van grootte van 50, max. 75 euro voor overhebben. Mits kinderziektes e.d. worden opgelost en er goed update service en zo is. Het hangt natuurlijk nauw samen met hoe het verder gaat met de OK4 inverters. Als die binnen paar jaar tijd massaal de pijp aan Maarten geven (het overgrote merendeel hangt nog steeds buiten onder de panelen, waarvoor ze ontworpen zijn), is het natuurlijk een beetje lullig om een mooi monitoring instrument ontwikkeld te hebben en er blijkt geen afzet meer voor te zijn..."

Aanvulling (PJS, 12-4-2005): als alternatief cq. voorbeeld voor zo'n web-logger, zie het onafhankelijk ontwikkelde "Europese" PVSAT-2 project wat een uitgebreide testfase doorloopt bij 100 PV-eigenaren in Zwitserland, Duitsland en Nederland, Polder PV incluis.


Vraag (PJS, 21-12-2004): "Ik heb 1 versie van de nieuwste data manager geïnstalleerd. Ik merkte bij het opstarten daarvan dat de inverter (ID) nummers met een "0" begonnen, net zoals bij de oude DOS versie die ik lang heb gebruikt. Geen probleem hoor, maar "later" waren die nullen allemaal weer verdwenen."

Antwoord (RH, 22-12-2004): "Dat je in eerste instantie een 0 voor de serienummers ziet kan kloppen... Dit heeft een beetje te maken met hoe de OK4 Manager werkt... Als je voor de eerste keer inverters zoekt worden deze opgeslagen in een interne database. De serienummers worden uitgelezen uit de inverters als een 6 digit serienummer. Het eerste digit is een 0 omdat de serienummers nog niet over het magisch aantal van 99.999 inverters is uitgekomen. Bij het opslaan in de inverter database file (*.irt file) wordt echter een decimale opslag methode gebruikt. De eerste 0 vervalt bij deze conversie... Niets om je zorgen over te maken dus."


IRT reader. "Aan de zijlijn. Ik heb aan deze mail een klein tooltje bevestigd. Hiermee zijn alle gegevens te bekijken die in de irt file zijn opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld ook alle calibratie gegevens... Misschien handig voor de echte techneuten."

N.B.: deze handige "irt file reader", aanvankelijk te downloaden van de Amerikaanse Second City Solar website ("Data Acquisition" pagina, onder "Other useful things" onderaan, "Inverter database reader utility"; site in juli 2005 niet (meer) bereikbaar) kan inmiddels (april 2005) ook direct van de iQue website gedownload worden. Als de zip-file is uitgepakt ("executable" programma file van 648 KB), kan met dit programma de irt database file die door het OK485 data interface wordt gegenereerd uitgelezen worden. U krijgt dan een venster als het volgende te zien na via de knop "Read" de locatie van de irt file gekozen te hebben. Hieronder wordt de situatie getoond na uitlezing van de gegevens van de goed werkende, reeds ruim 4½ jaar bij Polder PV in bedrijf zijnde omvormer met ID nummer 11303; in de figuur worden de op dinsdag 18 januari 2005 om 12h04 uitgelezen gegevens weergegeven (in de linkerkolom zijn de ID nummers van de gedetecteerde in het PV-systeem aanwezige OK4E inverters te zien).

Vooral de data "Day, Week, Month en Year energy base" zijn erg interessant omdat hiermee een snelle check van eventuele defecten mogelijk is door de gegevens (start kilowattuur meterstanden aan begin van opgegeven periode) van identiek opgestelde AC modules met elkaar te vergelijken. Ter vergelijking volgt hieronder een detail van de reeds sinds eind 2005 defecte omvormer met ID nummer 11550, die op een identiek georiënteerde (onbeschaduwde) AC module bevestigd is als de hierboven vermelde omvormer met ID nummer 11303:

Als we de gegevens van deze omvormers vergelijken, blijkt 11303 sinds het begin van de week (maandag 17 jan. 2005) 15 Wh geleverd te hebben (maandag was een erg sombere dag), en sinds het begin van de maand (= gelijk aan begin jaar 2005) 1694 Wh geproduceerd te hebben. Voor 11550 echter zijn de getallen 1 Wh, resp. 17 Wh, waaraan goed te zien is dat de omvormer kapot is en dat het verlies sinds het begin van het jaar al is opgelopen tot 1677 Wh (ruim anderhalve kWh).


Vraag (PJS, 21-12-2004): "DC voltage wordt nu in hele eenheden weergegeven i.p.v. 1 cijfer achter de komma. Geeft blokkiger grafieken bij gedetailleerde logging. Kan dat weer teruggedraaid?"

Antwoord (RH, 22-12-2004): "In principe mag er geen verschil zijn tussen versie 42 en 43 in de weergave van de DC spanning. Ik zal hier induiken. In principe is het wel zo dat de absolute nauwkeurigheid zeker niet minder dan 1 volt is... Aangezien ik de calibratie/test software ook voor de NKF heb geschreven heb ik goed inzicht gekregen in een aantal parameters. De DC spanning is tot op 2V nauwkeurig in het slechtste geval."


Vraag (PJS, 21-12-2004): "Er wordt nu CONTINU bij loggen een file genaamd Comm_1.log bijgehouden. Die is bij mij nu al 9,7 megabyte groot! Is die file noodzakelijk, kan ik hem eens in de zoveel tijd kleiner maken, weghalen, of wat dan ook om het ding niet te groot te laten worden? Of gaat dan de functionaliteit van het programma verloren?"

Antwoord (RH, 22-12-2004): "Dit is een bestand wat ik gebruik tijdens het testen. Je kan er de complete communicatie in zien die naar de inverters verloopt... Erg interessant voor techneuten maar niet echt voor de standaard gebruikers. Ik ben hem waarschijnlijk vergeten uit te zetten. Ik voel een nieuwe versie komen. Je kan hem gewoon verwijderen... Hij zal alleen elke keer opnieuw worden aangemaakt."

Aanvulling (RH, 3-2-2005): "Ik heb in delen van de applicatie debug logging zitten om te testen of alles goed gaat. In dit geval kun je de volledige communicatie volgen die naar de inverters gaat."

In the newest version of the OK4 Data Manager, communication is continuously monitored in a "Comm_1.log" datafile that grows continuously (file can be deleted any time but will be refreshed from zero when starting up the program).

Voorbeeld van de inhoud van de OK4 Manager programma map met de Comm_1.log file die om 11h33 op 22 januari 2005, 53 dagen na installatie van de nieuwste versie van de OK4 Manager (30 november 2004) al bijna 23 MB groot is en, bij activatie van het monitoring programma, nog elke seconde groeit (zichtbaar als deze map geopend wordt als het programma opgestart is).


Vraag (PJS, 26-11-2004): "... wellicht weet je misschien ook de oplossing voor het feit dat de datacommunicatie niet stabiel bleek te zijn als ik van een separaat PV-systeem het groene plugje in het sokkeltje van 1 van onze ZI's stak. De inverters werden wel allemaal gevonden (10 + 6 stuks), maar communicatie bleek regelmatig weg te vallen. Enig idee of dat met de gescheiden netten heeft te maken?"

Antwoord (RH, 9-12-2004): "Ik heb er wel een verklaring voor. Tenminste als de inverters op aparte fasen zijn aangesloten. De communicatie wordt namelijk gesynchroniseerd met de netfase. Hierdoor wordt heel nauwkeurig de enable van de RS485 lijn overgenomen door de inverter. Een tweede groot voordeel hiervan is dat een antwoord van meerdere inverters geen rotzooi oplevert op de lijn. Er is echter ook een nadeel. Indien er inverters worden aangesloten op 1 RS485 lijn die op verschillende 230 [Volt] fasen zijn aangesloten antwoorden ze net verschoven van elkaar. In theorie zou het geen probleem mogen opleveren indien alle ID's verschillend zijn van de inverters. In de praktijk hebben we echter gezien dat het toch storing geeft. Daarnaast levert een grotere belasting (draad lengtes) op de RS485 lijn altijd minder sterke signalen op. Hierdoor krijgt interferentie altijd meer kans de retour communicatie te verstoren..."

PJS: Dat lijkt me mooi voer voor ander techneuten om te proberen daar een oplossing voor te verzinnen. Gaarne feedback naar Ron Hoekstra, ron@ique.nl! Totdat voor deze technische complicatie een oplossing wordt gevonden, is de op pagina PV-systeem8.htm genoemde "dataswitch" een werkbaar alternatief.


Andere OK4 datalogger bouwers en technische logging info

InverMate zelfbouw hardware datalogger van Ekotheater met uitvoerige technische beschrijving, alleen voor mensen die weten wat ze doen (veiligheid!!!) en die goede soldeerervaring hebben:
http://home.hetnet.nl/~ekotheater/zon/invermate.htm

Solaris OK4 interface voor zelfbouw van Gert van Voorst, met zeer fraaie zelf ontworpen logging software om weekproductie grafieken automatisch te kunnen genereren. Helaas nog niet beschikbaar voor derden, maar op Gert zijn website ziet het er al heel erg mooi uit!
http://oase.uci.kun.nl/%7Egvvoorst/index_solaris.html

Uitlees-software van Dick Kaas:
http://www.kaas.nl/programmas.html

"Data Acquisition System" van het Second City Solar project met zelfbouw datalogger voor het 115 Volt, 60 Herz "broertje" van de OK4E, de OK4U die in de Verenigde Staten gebruikt wordt. Diverse links naar technische info en achtergronden van logging mogelijkheden op diverse computer platforms:
http://www.secondcitysolar.com/Data_Acq.html (NB: link in juli 2005 niet (meer) bereikbaar, PJS). Zgn. "shadowsite": zie http://mirror.saturnus.it/www.secondcitysolar.com/

 

© 2005 Peter J. Segaar, Leiden (NL)