starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
PV-systeem p. 3
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

Beschrijving PV-systeem en installatie

Grafische weergave van installatie op dak; kleurcoderingen

Hoofdgroepen
Subgroepen
Schaduweffecten (gesimuleerd)
Kleurcodes (sub-)groepen en compleet PV-systeem

Op deze pagina worden 3 schematische overzichten weergegeven van het op deze website gepresenteerde PV-systeem van 10 AC-modules. Het PV-systeem maakt deel uit van een in drie fasen gerealiseerd project "zonnepanelen op huurwoningen" in de periode 2000-2002, in samenwerking met de verhuurder Portaal (zie ook installatie schema's in de sectie historie) op initiatief van de maker van deze website. In dit project is de plaatsing van 28 zonnepanelen gerealiseerd, waarvan 22 op het hier deels afgebeelde platte dak op de 4e verdieping van de woontoren van ons complex, en 6 op het schuine dak van de buren van het gebouw. De 28 zonnepanelen zijn eigendom van 4 eigenaren (huurders); een deelsysteem van 6 zonnepanelen wat is aangesloten op de gemeenschappelijke ruimte in dit Centraal Wonen complex is, via een unieke schriftelijke overeenkomst (LINKen), formeel in eigendom van de verhuurder overgedragen, waarbij de volledige energieopbrengst van het PV-systeem aan de bewonersvereniging toekomt.

N.B.: de in deze schema's gehanteerde kleurcodes voor de zonnepaneel/inverter combinaties worden ook in de EXCEL spreadsheets met productiegegevens consequent gebruikt om de resultaten van de verschillende (sub-)groepen goed naar voren te laten komen. Het werkt prettig en overzichtelijk, zeker als de spreadsheets een behoorlijke omvang gaan aannemen en er deelberekeningen voor specifieke grafische prestentaties worden gemaakt.

Voor serienummers van de (meest recent) geïnstalleerde inverters en zonnepanelen, klik op de plaatjes voor een vergroting in hetzelfde venster (keer terug naar deze pagina door op de "vorige" of "terug" knop te klikken).


Hoofdgroepen

colour scheme for 2 main groups of AC-modules (click for enlargement)

A. In deze figuur zijn de 2 hoofdgroepen weergegeven van ons privé PV-systeem op de oostelijke helft van het platte dak; zuid is aan de onderzijde van de figuren. De lichtblauwe groep bestaat uit 4 parallel aangesloten 93 Wp (ACN2000E) panelen, totaal 372 Wp; deze is geplaatst op 6 maart 2000 en een week later (13 maart) op het huisnet aangesloten. De op een separate AC-kabel aangesloten paarse groep bestaat uit 6 parallel aangesloten 108 Wp (ACN5000E) panelen, totaal 648 Wp, en is geplaatst en aangesloten op 12 oktober 2001. Alle panelen zijn gemonteerd op open frames en onder een hoek van 30 graden t.o.v. het horizontale vlak pal zuid georiënteerd (in vaktermen: azimuth = 180 graden t.o.v. noord). Enkele van de overige 12 zonnepanelen op dit dak zijn met streepjeslijnen aangegeven naast ons systeem. Verder zijn de diverse typen ventilatoren (mechanische ventilatieunit per appartement, helaas zonder warmtewisselaars) met open en zwarte kruisjes of rondjes (vergrotingen) aangegeven. Om geen problemen met monteurs e.d. te krijgen is er voor gekozen de zonnepanelen niet te dicht bij deze units te plaatsen; dit heeft met name consequenties voor de 4 achterste panelen (kunnen niet verder naar achter). Gestippelde vakjes zijn regenwaterafvoeren; let op dat de 2 AC-kabels van de 2 hoofdgroepen aan de buitenzijde van de onderste regenwaterafvoer naar de begane grond worden geleid (in zelf geïnstalleerde mantelbuizen). Bovenin is met een lichte kleur grijs een verlaagd stuk dak met daarop een vlaggemast (rondje met kruis) weergegeven; er is geen probleem met schaduw van de mast omdat deze aan de noordzijde geplaatst is. De dakrand is maximaal 25 cm. hoog en geeft vrijwel geen, of slechts zeer korte tijd problemen i.v.m. schaduwwerking bij laagstaande (ochtend)zon (onze zonnepanelen staan relatief dicht bij de zuidoostelijke dakrand).

Voor fotografische impressies van de twee deelsystemen, kijk verder op pagina 1 (93 Wp AC-modules), resp. pagina 2 (108 Wp AC-modules) van deze sectie.

Belangrijk zijn tenslotte nog de in de zonnepanelen aangegeven getallen (zie vergroting): het bovenste vetgedrukte getal is het serienummer van het zonnepaneel; het onderste getal is het zeer belangrijke inverter identificatienummer, zoals dat gold bij het maken van deze website/update. In deze schema's is de situatie weergegeven nadat reeds 6 OK4 inverters waren vervangen van ons eigen PV-systeem (binnen ongeveer 4 jaar). Als er onverhoopt weer inverters vervangen moeten worden zullen de ID-nummers in deze overzichten aangepast worden. De vervangende exemplaren hebben de "hoogste" nummers; de oudste 2 inverters (93 Wp panelen) hebben de "laagste" nummers.


Subgroepen

colour scheme for 3 subgroups of AC-modules (click for enlargement)

B. Schema als bij hoofdgroepen, maar nu is de 108 Wp hoofdgroep onderverdeeld in 2 subgroepen, nl. 2 panelen "voor" (naast de 4 93 Wp panelen), oranjerood gekleurd, en 4 panelen "achter", oranjegeel gekleurd. Dit onderscheid werd gemaakt omdat ik er al snel achterkwam dat in de winterperiode de gemiddelde opbrengst per inverter van de achterste 4 AC-modules op zonnige dagen sterk achterbleef bij die op de voorste rij. Dit komt door de laagstaande winterzon waardoor de hele voorste rij panelen een slagschaduw werpt op de achterste rij (zie schema C). Omdat de AC-kabels naar de verzamel-"gietmof" niet al te lang waren, de ventilatieunits in de weg stonden, het totale opbrengstverlies in de winterperiode erg bleek mee te vallen (max. 1-2% van de totale jaarproductie), en we met de opbrengst van de 10 zonnepanelen vrijwel zelfvoorzienend bleken te worden, heb ik ons PV-systeem in deze configuratie laten staan om hiermee schaduwwerking op zonnepanelen in grafische vorm zichtbaar te kunnen maken en te kunnen kwantificeren: zie verder bij schaduweffecten in de grafieken sectie. Klik op het plaatje voor een vergroting met serienummers.


Schaduweffecten (gesimuleerd)

simulated shadow effects in winter months on 4 108 Wp solar panels in back row (click for enlargement)

C. Schema als in B., maar nu met een gesimuleerde, fictieve schaduwwerking van de voorste op de achterste rij zonnepanelen in de vroege middag op winterse dagen met laagstaande zon. Aan de hand van de matrixgegevens van de OK4 data manager, en vermogenscurves gemaakt uit logfiles van zonnige winterse dagen is op een fraaie wijze te reconstrueren hoe de achterste rij van 4 108 Wp zonnepanelen in de loop van de dag beschaduwd wordt en wat voor effect dat heeft op energie opbrengst, actueel vermogen, inverter temperatuur en andere systeem karakteristieken (zie de schaduweffecten pagina). Klik op het plaatje voor een vergroting met serienummers.


Kleurcodes (sub-)groepen en compleet PV-systeem

In onderstaande tabel worden de kleurcodes gegeven die systematisch in deze website worden gebruikt voor het identificeren van subgroepen en groepen (opbrengstgegevens van) AC modules, respectievelijk het complete PV-systeem. Alleen in byzondere gevallen wordt van deze kleurcodes afgeweken, bijvoorbeeld als het gebruik van een bepaald type grafiek om duidelijke contrasten tussen de onderscheiden deelcategorieën vraagt (zie bijvoorbeeld jaaroverzicht genormeerde dagopbrengsten).

 

4x 93 Wp ACN2000E zonnepanelen "vóór"
6x 108 Wp ACN5000E zonnepanelen:
2x 108 Wp ACN5000E zonnepanelen "vóór"
4x 108 Wp ACN5000E zonnepanelen "achter"
alle 10 zonnepanelen

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© 2004 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)