starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
PV-systeem p. 7
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken/
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

Meetinstrumenten voor groepsopbrengsten

Digitale Voltcraft Energy-Check 3000 meter
Analoge enkelfase draaispoelmeter

Voor meer informatie over het meten met de hier afgebeelde analoge resp. digitale meters voor het bepalen van de totaalopbrengsten voor groepen zonnepanelen, zie verder bij de sectie meten=weten.


Digitale Voltcraft Energy-Check 3000 meter

Voor een afbeelding van (en commentaar op) de Voltcraft meter, zie ook (onderaan) de pagina PV panelen op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging. Om de betrouwbaarheid van deze digitale meter te testen, heb ik zo'n meter aangesloten op de groep van 6 108 Wp zonnepanelen zodat ik de resultaten kan vergelijken met de directe metingen van de inverters m.b.v. het OK485 data interface en de bijbehorende software (zie foto onderaan). Deze omgebouwde meter, die ik heb gekocht van Cees Jol in Zeist, functioneert sinds de installatie (31 oktober 2003) naar tevredenheid. De originele (niet omgebouwde) meter is ook direct bij Conrad te koop onder artikel nummer 12539-89 voor € 24.95. Voor het datasheet van deze meter, kijk onder deze link. Ombouwen is voor eigen risico, doch eenvoudig te doen.

Analoge enkelfase draaispoelmeter

Deze analoge meters zijn voor zeer schappelijke prijzen te koop bij o.a. de Kijkshop (ongeveer € 11,50). Het zijn betrouwbare meters, ook als ze i.p.v. als normale "verbruiksmeter" (draaischijf draait vooruit bij electriciteitsverbruik) omgekeerd worden aangesloten en dan als "productiemeter" gaan werken (draaischijf draait vooruit bij electriciteitsproductie). Als u twijfelt, kunt u op eenvoudige wijze de meter ijken m.b.v. een nieuwe, geijkte gloeilamp (zie meten=weten). Bij de installatie van dit soort tussenmeters is het belangrijk ze goed waterpas op te hangen om te voorkomen dat er wrijving ontstaat tussen de draaischijf en de elektromagneet. Ook moet rekening gehouden worden met een (laag) eigenverbruik van dit type meter; er wordt wel eens van 5 Watt gerept wat de meter door de draaispoelen aan warmte kwijtraakt. Echter, als de meter uitsluitend als opbrengstmeter (kilowatturen opbrengst) wordt gebruikt, zal het "verlies" marginaal blijken (zeker als er minstens 4 zonnepanelen op gemonitored worden) en op zijn hoogst op lichtarme dagen en in het winterseizoen een kleine rol gaan spelen als de resultaten met andere meettechnieken worden vergeleken.

Voor beide groepen zonnepanelen (4x 93 Wp resp. 6x 108 Wp) heb ik zo'n draaispoelmeter gekocht en op 21 mei 2003 (108 Wp groep), resp. 15 augustus 2003 (93 Wp groep) geïnstalleerd na ze gecalibreerd te hebben.

Elke avond worden voor het slapen gaan de meterstanden op de analoge telwerken (draaispoelmeters), en het digitale LCD display (Voltcraft 108 Wp groep) afgelezen. Omdat er 's nachts geen energie opgewekt wordt door de inverters zijn deze meterstanden identiek met de ochtendmeterstand van de volgende dag; het grote voordeel t.o.v. de OK4 uitlezing is dat er geen "communicatie" met inverters nodig is en er dus gewoon 's nachts gemeten kan worden. De hieruit berekende dagopbrengsten worden vervolgens in Excel vergeleken met de cumulatieve dagopbrengsten zoals gemeten met het OK485 data-interface (data afgetapt van de ZI van deze groepen, zie pagina 6)."end of pipe" monitoring of cumulative energy yield of 108 Wp group (total 648 Wp) with digital Energy Check meter (below) and second-hand one-phase analog meter (above) before feeding into the net
<<<
Dubbele "end-of-pipe" meting van groepsopbrengst van de 6x 108 Wp groep (vóór systeemrenovatie eind mei 2005): de stekker van de AC-kabel van deze groep gaat niet direct het stopcontact in, maar eerst in een omgebouwde digitale Energy-Check 3000 Voltcraft meter die in een losse, aan de muur bevestigde wandcontactdoos is gestoken (onderaan). De AC-draden van deze contactdoos worden vervolgens naar een omgekeerd aangesloten, goed waterpas opgehangen analoge enkelfase draaispoelmeter geleid (grote van glazen kap voorziende meter rechts naast de huistelefoon), en van deze meter gaat tenslotte een kort snoer met stekker de vaste wandcontactdoos (rechts, met schakelaar) in waarmee de levering van de zonnestroom van deze 648 Wp groep zonnepanelen aan ons huisnet gerealiseerd wordt.
Gegevensplaatje, telwerk en draaischijf van de voor de 108 Wp groep geïnstalleerde Poolse draaispoelmeter uit 1980, met reeds een groepsopbrengst van 342,45 kWh (7 november 2003) sinds de installatie (21 mei 2003). Let op het voor het ijken belangrijke calibratiegetal van 375 U/kWh (= Umwälzungen pro Kilowattstunde/omwentelingen per kWh). De meter is zodanig (omgekeerd) aangesloten dat de geproduceerde hoeveelheid zonnestroom accumuleert bij vooruitdraaiende draaischijf (in de richting van de pijl).
>>>

display of analog meter with turning disk. Important: number of revolutions per kWh (375) for calibration.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© 2004 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)