starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
PV-systeem p. 10
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

Uitbreiding van Polder PV installatie

situatie per 14 augustus 2007

Nieuwe situatie op het dak
Bekabeling 4x 108 Wp deelgroep en uitsplitsing VMVK kabel
Twee nieuwe omvormers en aansluiting


Nieuwe situatie op het dak

^^^
Nieuwe situatie met achteraan de voorste rij (linker rij op de foto) de 2 iets schuin t.o.v. de rest opgestelde (pal zuid) extra 108 Wp modules. Rechtsachter, vanaf de vlaggemast, de 6 modules voor de gemeenschappelijke voorzieningen, en helemaal achteraan twee losse modules. Voor foto vanaf andere zijde, zie het nieuwsbericht op de actuele PV-nieuwspagina.

^^^
Omdat de bestaande lasdozen te klein bleken te zijn voor de combinatie van 2 extra wartels, stijve (2,5 mm²) bedrading van de dikke VMVK kabels, en de flexibele aders van de DC-bekabeling van de 6 modules, en grote systeemdozen peperduur zijn, heb ik in de vorm van vrieskistdozen een goed alternatief gevonden. In deze dozen zijn met een cirkelboor goed mooie ronde gaten te maken zonder ongelukken, en kunnen wartels stevig en goed waterdicht ingepast worden, met een zee van ruimte om te kunnen werken.

Ik heb in de op de foto getoonde doos al de DC-bekabeling van twee "oude" modules op vier bijbehorende (gemarkeerde) aders van de dikke grijze VMVK kabel aangesloten (bovenste twee kabels). Deze zijn met de destijds tijdens de renovatie ingezette "zacht<<>>hard koper" knijp/klemblokjes (grijs) per ader bevestigd, waarbij telkens voor de pluspool een "oneven" genummerde ader is gekozen en voor de minpool de bijbehorende "even" genummerde ader. De flexibele DC-bekabeling van de twee nieuwe modules (S1 en S2) is onderaan rechts aangesloten met ook prima werkende kroonsteentjes.

Hierna werd de DC-bekabeling van nog twee oude modules aangesloten, alles kon waterdicht gehandhaafd blijven, middels de hard aangedraaide "wurgwartels" die de buitenkabels goed aan de doos vastzetten, en met uiteindelijk het bijbehorende deksel erop. Vervolgens werd de doos op een stoeptegel klemvast onder een van de PV-modules geplaatst. Met flink wat grind tegen de doos aan en op het deksel, kan deze doos jarenlang prima mee zonder al te forse degradatie door UV-straling. En als hij onverhoopt het toch mocht begeven, is hij eenvoudig en voor een schappelijke prijs te vervangen.Bekabeling 4x 108 Wp deelgroep en uitsplitsing VMVK kabel

^^^
Detailopname van situatie na afgeronde kabelwerkzaamheden in-house, 15 augustus 2007: aanpassing van de bestaande situatie om twee nieuwe omvormers in het systeem op te nemen na aanschaf van twee 108 Wp ACN5000E Shell modules.

A = originele zonnestroom indicator kastje voor de bestaande (gerenoveerde) groep met 4 108 Wp modules.
B = tijdens renovatiewerkzaamheden (2005) geïnstalleerde 14-aderige VMVK kabel met grijze buitenmantel (doorvoer DC-bekabeling van dak naar appartement).
C = doos waarin de koppeling is gemaakt van 4 nog niet gebruikte aders uit de VMVK kabel (heel voorzichtig met scherp mesje de buitenmantel van de VMVK kabel doorgesneden) met 4 kabels naar de niet op deze foto getoonde 2 nieuwe omvormers.
D = 4 stuks 2,5 mm² hardkoperen geïsoleerde kabels naar omvormers.
E = PVC pijpje met deze kabels.
F = datakabel doorgelust vanaf de eerste (niet zichtbare) zonnestroom indicator van de rest van het systeem, naar ZI gecodeerd met "A"; F-in is de aanvoer, F-uit is de data-afvoer (witte kabel) naar het OK485 data interface in de COM-poort van de computer (ongeveer 25 meter lang).
G = nieuwe 2-aderige datakabel (waarvan 1 met rode streep gemarkeerd) vanaf de twee nieuwe omvormers, doorgelust naar de eerste (niet getoonde) zonnestroom indicator.
H = twee nog overgebleven, niet gebruikte aders uit de VMVK kabel (een ervan met aarde kleurcodering) die nog beschikbaar zijn voor een evt. nog aan te schaffen PV-module.

De donkergrijze "bak" is een kabelgoot waarin de oorspronkelijke "AC-spin" van een van de eerste Sunpower® systemen is opgeborgen (deze lag in de oorspronkelijke situatie boven op het dak). Een van de vier hier op aangesloten OK4E omvormers is links zichtbaar. Zie ook foto hieronder.Twee nieuwe omvormers en aansluiting

<<< OK4E-100 omvormer installatie van een deel van het Polder PV systeem na integratie van 2 nieuwe 108 Wp modules. Voor detail zie foto met uitleg hierboven.

De rechter 4, verticaal boven elkaar geplaatste omvormers horen bij een van de in 2005 gerenoveerde deelsystemen, met daarbij de kabelgoot en de zonnestroom indicator ("A"). De 230 volt AC-spanning uit het ZI kastje wordt middels het witte snoer "A AC-uit" naar het stopcontact gebracht.

De twee nieuwe omvormers ("I"), met vaste AC-kabel (OK4E-100C) zijn links te zien, op alu frames op een apart plankje gemonteerd. Om de lange, zwarte AC-kabels ("J AC-in") in bedwang te houden is een gedeelte in PVC pijpjes opgeborgen (niet afgeknipt voor het geval er ooit verhuisd gaat worden en langere kabels handig kunnen zijn).

In het doosje "J" worden de 4 deeladers in de AC-kabel per omvormer uitgesplitst in de twee spanningvoerende aders (bruin en blauw), en de twee data aders (oranje en violet). Het witte snoer gemarkeerd "J AC-uit" gaat naar het stopcontact; het verloop van het datasnoertje is met rode pijlkoppen aangegeven. Dit snoertje is doorverbonden met de databus in de niet op de foto getoonde separate zonnestroom indicator van de rest van het systeem (rechts van het net zichtbare raam).

De data van alle 12 PV-modules worden via de afvoer van ZI "A" gebundeld naar het interface in de computer gebracht via de datakabel (wit) rechtsonder op de foto.

In het rommelhok waarin deze omvormer installatie is aangebracht hangt normaal gesproken een fiets op een haak voor de hier zichtbare verticale PVC pijpjes. De (natuurlijke) ventilatie in dit kamertje is goed, en de omvormers blijven op een acceptabele temperatuur (in de zomer worden ze wel heet, ongeveer 60 graden C, maar ze zijn zodanig aangebracht dat er niets tegenaan kan komen). Doordat dit kamertje zich onder een zeer brede overhang bevindt (het balkon van de bovenburen), en er dus nooit direct zonneschijn midden in de zomer naar binnen komt door de permanent hoge zonnestand, blijft het hier zelfs in hete zomermaanden relatief koel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>>

© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)