starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
PV-systeem p. 6
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

Zonnestroomindicators, aansluitingen op huisnet en data interface

Zonnestroomindicatoren en bekabeling
Aansluiting op het huisnet

Aansluiting voor OK485 data interface


Zonnestroomindicatoren en bekabeling

Op de onderstaande foto wordt de (oorspronkelijke) bekabeling naar de zonnestroomindicatoren in huis weergegeven. Situatie voor renovatie (met AC-bekabeling tussen dak en woning).

In-house AC wiring and data connection with 2 solar indicators in our appartment on ground level
Aansluiting van AC-kabels aan zonnestroomindicator (ZI) kastjes in huis
Links (van opzij) het kastje voor de groep van 4 93 Wp zonnepanelen, rechts (frontaal) idem voor de 6 108 Wp zonnepanelen, beide met aparte (zwarte) AC-kabel die via reeds aanwezige gaten in hardhouten kozijn en ventilatierooster naar binnen zijn geleid. De ZI kastjes, waarvan voor de foto de deksels zijn verwijderd, zijn m.b.v. netsnoeren en stekkers met schakelaars op 2 verschillende groepen in huis aangesloten. Let op het witte kabeltje wat de dataconnectoren op de printplaatjes van beide ZI's doorverbindt. De datastroom wordt van het linkerkastje afgetapt (verbinding via de dunne witte, uit zijkant komende 2-aderige kabel naar het OK485 data interface op de computer). Zie ook de details hieronder. Foto © Hans Smit.


De zonnestroomindicator geeft een algemene indruk weer van het functioneren van het aangesloten PV-systeem middels een indicatorlampje wat, afhankelijk van de lichtcondities, uit is, knippert, of continu brandt (zie schema rechtsonder).

Op de veel geraadpleegde website van Floris Wouterlood vindt u een leuke simulatie van het knipperende lampje in het ZI kastje (na klikken op link getoond in apart venster; keer terug naar de huidige pagina door op het sluitsymbool van dat venster te klikken).

Voor een duidelijk aansluitschema voor in het ZI kastje, kijk op pagina 12 van de Installatiehandleiding voor de SoloSun en DuoSun van Ubbink Solar (een van de eerste kleine AC-module pakketten die op de Nederlandse markt verkocht werden).

solar indicator of 93 Wp group with signal lamp for rough monitoring of "production status" of PV-system

<<<
ZI voor de 4x 93 Wp groep met de afdekplaat waarin het knipperende of continu brandende lampje door een kunststof venstertje is te zien. Van boven komt de AC-verzamelkabel van de op de zonnepanelen bevestigde OK4E inverters, naar onder gaat de AC-kabel het huisnet in, en linksonder is de datakabel te zien die naar het OK485 data interface in de computer gaat.

N.B.: het lampje geeft alleen een globale indicatie van het functioneren van het PV-systeem. Zeker bij wisselende en/of matige lichtcondities is aan het knipperen van het lampje bijvoorbeeld niet te zien of alle aangesloten inverters/zonnepanelen het wel doen!

Sticker op ZI-kastje met uitleg over de 3 "condities" van het indicator lampje.
>>>
3 different "production phases" for the signal lamp in the solar indicator box


solar indicator for 4x 93 Wp group of solar panels
Zonnestroomindicator voor de (4x) 93 Wp groep
PV 93 Wp = aansluiting van de 25 meter lange PUR/TPE AC-kabel van NKF met dikke bruine en blauwe spanningsvoerende draden en dunne paarse en oranje datakabeltjes; NET = AC-kabel naar stekker voor verbinding met huisnet; VL = verklikker lampje; data ZI 108 Wp = doorverbinding van de datalijn van de ZI voor de groep van 6 108 Wp zonnepanelen met de data aansluiting in deze ZI via een groene RS485 "female" plug in de naast de aansluitbank op het printje gesitueerde connector (paarse pijl); data = centraal aftappunt voor data van alle inverters/zonnepanelen naar de computer (plm. 25 meter 2-aderig snoer). Foto © Hans Smit.


solar indicator for 6x 108 Wp group of solar panels
Zonnestroomindicator voor de (6x) 108 Wp groep
Legenda als bij vorige figuur; voor deze groep zonnepanelen is gebruik gemaakt van een 25 meter lange Draka Edratheenkabel met 4 even dikke aders waarvan 2 (paars en oranje) voor de data worden gebruikt. De datakabel naar de ZI van de 93 Wp zonnepanelen is hier middels knijpverbindingen met de originele datadraden van de AC-kabel direct uit de aansluitbank (bovenste verbindingen aan rechterzijde van het groene "kroonsteentje") afgetapt. De paarse pijl geeft de lege connector aan waarmee een monteur met een laptop, een OK485 data interface en een snoer met 2 RS485 pluggen de aangesloten inverters snel kan uitlezen. In principe kan hier ook weer een datakabel van een andere PV-installatie op worden aangesloten, zie detail hieronder. Zie echter ook de opmerking hierover in de Meten=Weten sectie. Foto © Hans Smit.


detail of data (A, D) and AC power connections (B, C) in solar indicator box for 108 Wp group
Detail van ZI print 108 Wp groep
Aansluitbank met van boven naar beneden (A) data lijn "B" resp. "A" (codes niet zichtbaar), verbinding is gemaakt met op kabeluiteinden geknepen draadhulzen met blauwe isolatie die de data-aders in de AC-kabel van de 108 Wp groep en de doorluskabel naar de ZI voor de 93 Wp groep (wit) met elkaar doorverbinden, en via de aangesloten pin met de aansluitbank op de print, (B) aanvoer spanningvoerende AC-draden van de inverter verzamelkabel (blauw resp. bruin), en (C) afvoer naar het huisnet (blauw resp. bruin). In bovenstaande situatie is de dataverbinding (donkerbruine kabel links) van een derde PV-installatie (op een separaat huisnet van de gemeenschappelijke ruimte aangesloten) middels een RS485 verbindingsplug in de dataconnector gestoken (D). Ook al werden alle (16) inverters na opnieuw zoeken met de software gedetecteerd (LINK), de communicatie bleek helaas niet stabiel en de verbinding is dan ook later weer verwijderd en vervangen door een schakelkastje bij de computer.
Foto © Hans Smit.


Aansluiting op het huisnet

De electrische aansluiting van de AC-modules van de Sunpower® systemen op het huisnet vindt plaats met een dubbelpolige werkschakelaar die in het stopcontact gestoken kan worden. Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald staat er géén spanning op de pinnen door de interne beveiligingen van de inverters (als de netspanning wegvalt, schakelen de inverters automatisch uit). Als er aan het PV-systeem gewerkt moet worden, dient wel de schakelaar omgezet en, voor optimale veiligheid, de stekker uit het stopcontact gehaald te worden. Voor het meten van de energieproductie van een op een vergelijkbare wijze aan het net gekoppeld zonnestroomsysteem, zie ook de volgende pagina (7) van deze sectie.

double pole net switch/connector feeding solar power into electricity grid of our houshould  (below) and 230 Volt plug of refrigerator using (part) of this power instantaneously (above)
Netaansluiting
De onderste stekker (met schakelaar) komt van de 93 Wp groep en voedt de door de inverters afgegeven 230 Volt, 50 Hz wisselspanning in het huisnet. Deze wordt òf direct "geconsumeerd" door apparaten zoals een koelkast (bovenste stekker in deze dubbele wandcontactdoos), òf bij overschot via onze analoge draaispoelmeter teruggeleverd aan het nationale electriciteitsnet.


Aansluiting voor OK485 data interface

Naast de netaansluiting is het ook mogelijk - en sterk aan te raden - om actuele en opgeslagen data van de inverters m.b.v. het OK485 data interface en van internet te downloaden software uit te lezen op de computer. Hiertoe wordt een 2-aderig snoer (meeste gewone kabels voldoen, echter geen schelledraad nemen!) van de in de ZI kastjes aanwezige dataconnector (A of D in bovenstaande foto) aangelegd naar het data interface wat in een seriële (COM) poort van de computer wordt gestoken. Voor de aansluiting op het OK485 interface is een 2-polige "female connector RM 3,5 mm" nodig (een groene industriële connector/plug); indien van verbinding D in de ZI gebruik gemaakt wordt zelfs een 2e exemplaar. Bij aanschaf van het interface wordt deze connector in principe bijgeleverd (wel op letten dat deze inderdaad bij de bestelling zit). De connector is o.a. ook te verkrijgen bij CONRAD onder bestelnummer 729833-60 (http://www.conrad.nl); zie ook onderstaande foto.

female connector for connection datawire to OK485 data interface
© Hans Smit

Tip: De datakabel heeft 2 aders: "A" resp. "B". Zeker als men een lange, ongemarkeerde kabel gebruikt kan het makkelijk gebeuren dat de draad verkeerd om aan de connector wordt verbonden (via de op de foto zichtbare schroefverbindingen) waardoor men geen communicatie met de inverters krijgt. Indien dat het geval is, altijd eerst de draden verwisselen om te kijken of de verbinding wel goed gemaakt is.

De groene RS485 plug past in de op het OK485 data interface aanwezige ingang; het interface zelf wordt in een seriële (RS232) COM-poort van de computer gestoken met de 9-pins D-connector zoals in onderstaande foto (verticale poort op onze computer). Zo'n insteekmodule wordt in de computerwereld ook wel een "dongle" genoemd.

OK485 data interface plugged into RS232 COM port on computer and with data connector in place
© Hans Smit

Aanvankelijk was dit interface als extra optie voor zo'n 100 gulden te koop bij de Sunpower PV-systemen. Mogelijk is het interface nog te koop bij Energierent Noord West C.V. (verzorgt o.a. de post-sale service voor bij NUON verkochte Sunpower® zonnestroomsystemen), of bij SolarAccess, de opvolger van de Vereniging Zonnestroom die ook veel AC modules heeft verkocht voorzien van OK4 omvormers. Voor aansluiting van het interface en een korte impressie van de verschillende software versies waarmee het apparaat is uit te lezen, zie pagina's 8 en 9 van deze sectie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© 2004-2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)