cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
water verbruik
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Waterverbruik van Polder PV

1. Jaarlijkse waterconsumptie

voor maandelijkse water consumptie, zie de aparte pagina

zie ook pagina's elektriciteitsverbruik (incl. productie zonnestroom), kookgas verbruik, verbruik stadswarmte

(update: 2015)


1. Jaarlijkse waterconsumptie (incl. regenwater)Ons drinkwaterverbruik is, evenals onze energieverbruiken altijd zeer kritisch geweest omdat schoon water een primaire levensbehoefte is en een zeer kostbare grondstof. Extra kostbaar omdat de productie van schoon drinkwater grote hoeveelheden energie kost, reden te meer om er heel erg zuinig mee om te gaan. Ons toch al lage verbruik is in de loop van de jaren verminderd, wat vooral veroorzaakt werd doordat we regentonnen zijn gaan installeren en buffervaten in de badkamer voor (met name) de toiletspoeling en de planten binnen en buiten, en voor de (destijds) oude wasmachine. In de eerste jaren hebben we dat regenwater verbruik echter niet gemeten, dus is dat niet zichtbaar in de bovenstaande grafiek. Vanaf eind 2002 noteren we het aantal emmers wat we uit de regenton halen en wordt dat verbruik opgeteld bij het resterende uit de "tap" bekomen drinkwaterverbruik om aan de totale waterconsumptie te komen. Het drinkwaterverbruik wordt uit de rond de jaarwisseling opgenomen meterstanden van de watermeters gehaald (donkerblauw), waarbovenop het verbruikte regenwater gestapeld wordt (lichtblauw). De consumptie in de eerste jaren was dus hoger dan uit de kolommen blijkt, omdat het regenwaterverbruik niet gemeten was in die eerste jaren.

Als we de laatste 13 gemeten jaren bekijken (jaren waarvan totale regenwater opvang en "consumptie" bekend zijn), zitten we inmiddels op een verbruik van gemiddeld 22,0 m³ drinkwater per jaar (totaal incl. regenwater 28,3 m³), met ongeveer 22% van het totale waterverbruik uit de (gratis en milieuvriendelijke) hemelsluizen (incidenteel in hete zomers bij lege regentonnen ook wel water uit de schone wetering achter het complex). Een Nederlands huishouden verbruikt inmiddels zo'n 96 m³ kostbaar drinkwater per jaar, 3,4 maal zo hoog dan ons totale waterverbruik en een factor 4,4 maal zo hoog als ons feitelijk drinkwater verbruik. En nog steeds leven we extreem comfortabel! Jammer dat drinkwater nog steeds zo spotgoedkoop is (variabele kosten in 2015 slechts € 1,477 per kubieke meter [1.000 liter] incl. waterbelasting en 6% BTW). Dus financieel zet dit alles geen zoden aan de dijk. Qua milieubelasting zou deze voorkoming van drinkwater verspilling echter tot het standaard repertoire van elk verstandig huishouden dienen te horen.

Voor details en besparingstips, zie de aparte grafiekpagina.

 

 
 
 
© 2005-2016 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP