cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
kookgas consumptie
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

(Kook)gas verbruik van Polder PV

1. Jaarlijkse kookgas consumptie

voor maandelijkse kookgas consumptie, zie de aparte pagina

zie ook pagina's elektriciteitsverbruik (incl. productie zonnestroom), verbruik stadswarmte, waterverbruik (drinkwater en regenwater)

(update: 2015)


1. Jaarlijkse kookgas consumptieJaarlijks kookgas verbruik van Polder PV, met lineaire trendlijn (oranje stippellijn). NB: nog niet "calorisch gecorrigeerd" zoals op nota: verbruik bepaald uit meterstand uitlezingen.

Onze wijk de Stevenshof in Leiden (ongeveer 4.300 woningen) is, vrij uitzonderlijk (doch niet uniek), voorzien van een lagedruk gasnet wat uitsluitend bedoeld is voor het gebruik van kookgas. Warm tapwater en verwarming worden in de hele wijk al sinds de "nieuw"bouw (gebouwd rond de jaren negentig van het vorige millennium) voorzien middels een stadsverwarmingsnet waarvan de warmte als "restprodukt" vrijkomt bij de elektriciteitsproduktie uit gas in de door E.ON opgekochte STEG centrale aan de Langegracht. M.a.w., het bovenstaande jaarlijkse (kook-)gas verbruik is in geen enkel opzicht te vergelijken met het gasverbruik van een "gemiddeld" Nederlands huishouden wat gas vooral gebruikt voor de ruimteverwarming (inclusief warm tapwater). Volgens het eind 2011 gepubliceerde "tariefadvies stadswarmte voor 2012" van branche organisatie Energie Nederland, waarin een tabel is opgenomen van verbruikscijfers bij gas- en warmtehuishoudens, komt het jaarverbruik bij een gashuishouden in 2011 neer op nog slechts 1.337 m³ (dit is al jaren dalende door de hoge penetratiegraad van HR ketels in de nieuwbouw en door graduele vervanging van energieverspillende verwarmingsapparatuur door veel efficiëntere HR ketels in de bestaande bouw). Uiteraard zit bij dat soort huishoudens ook een verbruik van enkele tientallen m³ kookgas inbegrepen als ze nog een gaskomfoor of modernere variant (bijv. "gas onder glas") gebruiken. De Consumentenbond en andere instanties houden het zelfs op hoeveelheden tussen de 70 en 80 m³, maar dat is volgens mij een veel te hoge schatting gezien onze keiharde (al jaren lang gemeten) praktijkdata, tenzij mensen extreem veel met gasovens koken, wat ik niet geloof. Zeker niet anno 2012, daar hebben de meeste mensen helemaal geen tijd meer voor en er wordt steeds vaker van een - elektrische - magnetron gebruik gemaakt...

Ons kookgas verbruik is jaren dat wij in deze wijk wonen behoorlijk stabiel geweest, en bedroeg gemiddeld een magere 29,0 m³/jaar (NB: we koken vrijwel elke dag een eenvoudig, doch zeer voedzaam, 100 procent biologisch maal). Door een defecte (inmiddels vervangen) fluitketel is het verbruik in 2011 hoger geweest (incl. 2011 29,6 m³/jaar gemiddeld). Vanwege een fors zonnestroom overschot in 2012 zijn we theewater met een waterkoker gaan bereiden en is het jaarverbruik van kookgas flink onderuit gegaan, tot een historisch laag verbruik van 24,1 m³/jaar.

Stand: inclusief 2012, dit is van de kookgas meter (capaciteit G1,6!!!) daadwerkelijk gemeten verbruik, dus nog niet "calorisch gecorrigeerd" verbruik. Daarvoor betaalden we op jaarbasis (met tariefstelling 2012-III, per 1 oktober incl. 21% BTW), bij de toen geldende prijs van 67,2 Eurocent/kuub (referentie voor ons Vattenfall/NUON Energie standaard prijs all-in minus een kwart eurocent korting incl. BTW bij Greenchoice), en een fors omlaag bijgesteld verbruik van 24,1 m³ zo'n 16 euro incl. BTW. Alleen voor die paar kuub kookgas dus. Het per 1 januari 2005 volkomen onverwacht (daarvoor nooit in rekening gebrachte) gefactureerde vastrecht, waarvoor over 2004 op jaarbasis al zo'n 135 euro betaald moest worden (4 posten netbeheer, 1 post "vastrecht leverancier"), blijkt gecompenseerd te moeten worden vanwege het zogenaamde "Niet Meer Dan Anders" principe, door NUON Warmte (vanwege de gebonden stadswarmte aansluiting). Hoe deze krankzinnige verrekeningsoperatie in elkaar blijkt te steken kunt u in de bizarre "NUON Soap" nalezen. Waar trouwens "nogal" wat energie in gestoken moest worden om alle essentiële info boven tafel te krijgen om te kunnen "begrijpen" hoe bezopen die hele verrekenings-kermis eigenlijk in elkaar bleek te zitten.

Daar ga ik hier verder niet in detail op in, het totale vastrecht bedrag voor de gasaansluiting is de laatste jaren alweer fors opgekrikt, ook Vattenfall/NUON Energie heeft het "vastrecht levering" voor gas een duw in de rug gegeven per 1-1-2008, van 1,99 naar 2,49 Euro incl./maand, per 1 januari 2011 naar 2,75 Euro/maand. En per 1 januari 2013 is het alweer een bedrag van 2,99 Euro/maand geworden. Op jaarbasis ook alweer 12 Euro meer dan in 2007. Greenchoice neemt dat bedrag van de - foutief als zodanig benoemde - "regioleverancier" klakkeloos over). Het capaciteitstarief is ook voor de gasaansluiting volledig er door geramd door Energie Nederland (destijds nog bekend als EnergieNed) per 1-1-2009, en ga zo maar door.

Inmiddels is bij onze leverancier Greenchoice, die ook alle netkosten door moet factureren namens Liander, de totale vastrecht last voor die kookgas aansluiting al - voor 2013 - opgelopen tot 157,11 Euro incl. 21% BTW/jaar. Een bedrag wat Vattenfall/NUON Warmte moet "compenseren" vanwege het mysterieuze en extreem manipuleerbaar gebleken "Niet Meer Dan Anders" principe... Tenzij de Warmtewet er een stokje voor gaat steken, en we driedubbel genaaid zouden kunnen gaan worden omdat een "compensatie" er dan mogelijk niet meer in zou kunnen komen te zitten, zoals de "marktwaakhond" liet doorschemeren in een van de talloze verschrikkelijke documenten in dat eeuwige dossier...

 
 
 
© 2005-2016 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP