cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
weekopbrengsten/groep
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Cumulatieve weekopbrengsten

1. Cumulatieve weekopbrengsten 4x 93 Wp groep sinds aansluiting
2. Cumulatieve weekopbrengsten 6x 108 Wp groep sinds aansluiting
3. Cumulatieve weekopbrengsten 93 Wp en 108 Wp groep gestapeld

zie ook: gerealiseerde weekopbrengsten per jaar (deelsectie jaaroverzichten)

(update datum alle grafieken: 1 maart 2010 = week 8)


1. Cumulatieve weekopbrengsten 4x 93 Wp groep sinds aansluitingZie ook dagopbrengsten resp. maandopbrengsten

update datum grafiek: 1 maart 2010 = week 8

(Grafiek gewijzigd van kolom- in vlakdiagram per september 2008 i.v.m. problemen
met weergave door teveel kolommen in een beperkt veld)

Metingen vanaf week 14 in 2000 (op dinsdag 28 maart, week 13 van 2000, werd het data interface op de computer aangesloten, maar kon niet een volledige week gemeten worden). "Gaten" in de grafiek zijn vakantieperiodes waarin niet gemeten kon worden. Sinds maart 2000 is de groep van 4 93 Wp AC-modules al ruim 5 jaar in bedrijf en zijn er 3 OK4 inverters vervangen: 1 in juli 2002 (week 27), 1 in januari 2003 (week 3), en een vervangingsexemplaar in maart 2004 (week 13) die het maar 1 jaar en 8 maanden heeft uitgehouden. Vooral de uitval van een defecte inverter in juni/juli 2002 (week nrs. 24-27) is goed in het cumulatieve resultaat van deze groep AC-modules terug te zien omdat in deze productieve maand met hoge opbrengsten er meteen een behoorlijk "gat" in de opbrengsten valt van 25% bij uitval van 1 van de 4 omvormers (ter vergelijking: bij de 108 Wp groep is het effect van uitval van 1 inverter minder dramatisch omdat deze groep 6 AC modules heeft en de productieuitval in die groep dus maar 17% is). Tenslotte is in het voorjaar van 2004 een 4e exemplaar tijdelijk defect geraakt, is deze na een tijdje weer opgestart, maar begaf hij het in december 2004 alsnog; deze omvormer is eind januari 2004 voor een leenexemplaar vervangen. Alle defecte omvormers zijn eind mei 2005 vervangen en alle exemplaren naar binnen verplaatst tijdens de omvangrijke systeemrenovatie (rode stippellijn) die in opdracht van NUON is geschied nadat diverse partijen waaronder ondergetekende de noodklok zijn gaan luiden (Sunpower pagina's).

In de grafiek is verder heel mooi de weer- en seizoensafhankelijke productie te zien met maximale opbrengsten van rond de 12-14 kWh per week in de zomer en slechts 1 tot 2 kWh per week in de winterperiode. Bovenop de seizoenswisselingen sterke schommelingen in weekopbrengst die terug te voeren zijn op het actuele weer en de daarmee samenhangende lichtcondities. Uiteraard zijn de schommelingen minder dramatisch dan bij de dagopbrengsten, omdat per week de sterk wisselende dagopbrengsten enigzins worden uitgemiddeld en extremen dus minder groot zijn (vergelijk bovenstaande grafiek maar eens met de daggrafiek). Let op de recordopbrengst in de zonrijke januariweek 4 (23-29 januari): nog nooit hebben we eerder zo'n hoge weekproductie gehad in de eerste maand van het jaar (voor de 93 Wp groep: 4,6 kWh).

Gemeten weekopbrengst "extremen" van de 4 93 Wp AC modules: maximum 14,972 kWh in week 19 van 2001, minimum 0,196 kWh in week 52 van 2002 bij 1 uitgevallen omvormer, hetgeen in werkelijkheid neergekomen zou zijn op 0,261 kWh voor 4 goed werkende omvormers. Geëxtrapoleerde data (metingen van minimaal 4 dagen in een week naar 7 dagen omgerekend) zijn met een grijze basis weergegeven (de hoge piek van week 19 in 2000 is dus geen reëele waarde).

Na de systeemrenovatie werd in week 28, midden in de extreem zonrijke zomer van 2006, een recordproductie van 13,844 kWh gehaald.

Voor de resultaten van de 108 Wp groep, zie de vergelijkingsgrafiek in paragraaf 2 direct hieronder.


2. Cumulatieve weekopbrengsten 6x 108 Wp groep sinds aansluitingZie ook dagopbrengsten resp. maandopbrengsten

update datum grafiek: 1 maart 2010 = week 8

(Grafiek gewijzigd van kolom- in vlakdiagram per september 2008 i.v.m. problemen
met weergave door teveel kolommen in een beperkt veld)

Omdat deze groep iets "overgedimensioneerde" zonnepanelen t.o.v. de 100 Watt OK4 omvormers bevat, en 2 panelen meer heeft dan de groep met 93 Wp modules, zijn de weekopbrengsten bijna altijd veel hoger, met name in de zomerperiode (regelmatig meer dan 20 kWh per dag). De enige uitzondering is hartje winter, wanneer 4 van de 6 108 Wp AC modules beschaduwd worden en het cumulatieve groepsresultaat dicht in de buurt komt van de cumulatieve productie van de 4 onbeschaduwde 93 Wp modules (rond de 1 à 2 kWh per dag). Omdat er niet zoveel zonnige dagen in de winterperiode zijn (opgeteld per week dus relatief weinig schaduweffecten en dus relatief weinig opbrengstverlies) komt, i.t.t. de dagopbrengst, de weekopbrengst van deze groep AC-modules nooit onder die van de 4x 93 Wp groep omdat verschillen tussen de dagen uitgemiddeld worden.

Inverter defecten bij de 108 Wp groep (voor 93 Wp groep zie paragraaf 1): bijvoorbeeld oktober 2003 (week nrs. 44 en 45), maart 2004 (week nrs. 11, 12 en 14) en april 2004 (week 15). Omdat ik "er snel bij was" en vervangende exemplaren vrij snel thuisbezorgd kreeg, zijn deze defecten nauwelijks in de cumulatieve groepscurve terug te vinden (ook vanwege het feit dat er dan nog altijd 5 goed functionerende omvormers in deze groep van 6 AC modules aanwezig zijn). Helaas begon eind maart 2005 (week 12) alweer een exemplaar op een in de achterste rij geplaatst zonnepaneel structureel problemen te vertonen en viel deze begin april (week 14) helemaal uit; dit is zeer goed te zien aan de zwaar tegenvallende opbrengsten in deze potentieel goed renderende weken; ook deze omvormer is, evenals nog een exemplaar pas bij de systeemrenovatie (eind mei 2005, rode stippellijn) vervangen.

Gemeten weekopbrengst "extremen" van de 6 108 Wp AC modules: maximum 26,041 kWh in week 22 van recordjaar 2003, minimum 0,571 kWh in week 52 van 2002. Geëxtrapoleerde data (metingen van minimaal 4 dagen in een week naar 7 dagen omgerekend) zijn met een grijze basis weergegeven (de hoge piek van week 20 in 2002 is dus geen reëele waarde).

Ook voor de 108 Wp panelengroep was na de systeemrenovatie week 28 van 2006 een recordweek. In die week produceerden de 6 zonnepanelen 24,650 kWh (als we het geringe verlies van 2 tijdelijk door de extreme hitte uitgevallen omvormers meerekenen theoretisch zelfs 25,162 kWh).


3. Cumulatieve weekopbrengsten 93 Wp en 108 Wp groep gestapeldZie ook dagopbrengsten resp. maandopbrengsten

update datum grafiek: 1 maart 2010 = week 8

(Grafiek gewijzigd van kolom- in vlakdiagram per september 2008 i.v.m. problemen
met weergave door teveel kolommen in een beperkt veld)

Grafiek waarin de cumulatieve opbrengsten per groep AC modules "gestapeld" zijn weergegeven sinds het begin van de metingen op 28 maart 2000. De bovenkant van de curve (tot en met week 41 van 2001 lichtblauw; erna paars; vanaf 14 augustus 2007: groen) geeft dus de totale productie van het actuele PV-systeem weer. De impact van de bijplaatsing van 6 108 Wp AC modules is zeer duidelijk: van maximale weekproductie van ongeveer 12 kWh per week in de zomermaanden (4x 93 Wp groep) schiet deze omhoog naar opbrengsten tussen de 20 en 40 kWh per zomerse week na bijplaatsing van de 108 Wp AC modules. In de wintermaanden is het effect veel minder groot door 3 (mogelijke) oorzaken:

  • 4 van de 6 108 Wp AC modules ondervinden gedeeltelijke tot forse beschaduwing in hartje winter

  • in de winter is het aandeel strooilicht (vaker continue bewolking!) veel groter dan in de zomermaanden; het hogere rendement van de 108 Wp panelen speelt een veel minder grote rol bij deze lage instralingsdichtheden dan in de zomermaanden

  • mogelijk speelt ook de lage paneeltemperatuur een rol: het kan zijn dat de combinatie van lage instralingsdichtheid en lage paneeltemperatuur (gunstig voor paneel omzettingsefficiëntie) voor de licht ondergedimensioneerde 93 Wp AC modules gunstiger uitpakt dan voor de iets overgedimensioneerde 108 Wp modules

Duidelijk is in ieder geval dat, door bijplaatsing van een aantal zonnepanelen, de verschillen in de totale (systeem) weekproductie tussen zomer- en winterperiode fors kunnen oplopen, in ons geval ongeveer een factor 18 na bijplaatsing van de 6 108 Wp modules in 2001 (plm. 2 kWh per week in hartje winter, rond de 35 kWh per week in hartje zomer). Dit is minder extreem dan bij de dagopbrengsten, omdat weekopbrengsten de grote fluctuaties tussen dagen onderling uitmiddelen.

In de weken voor de systeemrenovatie (rode stippellijn, 30-31 mei 2005) is duidelijk het effect van uitval van 1 inverter in de 108 Wp groep te zien.

De tot nu toe gemeten weekopbrengst "extremen" voor het gehele PV-systeem van 1020 Wp (bovenkant van de opbrengstcurve, tot en met 13 aug. 2007) zijn: 39,982 kWh, wederom in recordweek 22 van 2003, en 0,767 kWh voor de laatste week (52) van 2002. Na de systeemrenovatie was wederom week 28 van 2006 (recordmaand juli) de absolute topper met 38,494 kWh op de teller (zelfs 39,006 kWh indien het geringe verlies van 2 tijdelijk door de hitte uitgevallen omvormers wordt meegerekend). De laatste week (52) van 2006 had na de renovatie een bescheiden minimum van 1,161 kWh op de teller staan.

Opvallend: het januari record voor week 5 van 2006 kwam voor het totale systeem neer op 12,3 kWh. Let daarbij op dat er in die week nog steeds sprake is van forse schaduwwerking op 4 van de 6 108 Wp panelen in ons PV-systeem!

Nieuwe modules per 14-8-2007
Vanaf 14 augustus 2007 zijn er twee (identieke) "nieuwe" 108 Wp modules, pal zuid georiënteerd, in het PV-systeem van Polder PV opgenomen, beide als vanouds m.b.v. een OK4E-100 omvormer aan het huisnet gekoppeld. Alleen in de "gestapelde" grafiek vindt u, in groen, de (forse) extra opbrengst aan zonnestroom kWh terug aan de bovenzijde van de week kolommen.

Maxima/minima 1,236 kWp systeem
Week 19 van 2008 was volgens Ton Peters (Blauwe Hoek, Spijkenisse), een absolute recordweek. Wij waren toen echter op vakantie en helaas kon dit maximum voor Polder PV dus niet "vastgelegd" worden. Ton had toen een opbrengst van een spectaculaire 112,4 kWh voor zijn 2,7 kWp installatie. Dat komt neer op 41,6 kWh/kWp. Als voor ons systeem in Leiden deze normopbrengst wordt genomen, zouden we met dezelfde geoptimaliseerde installatie omstandigheden en ons 1,236 kWp systeem een opbrengst van maar liefst 51,5 kWh hebben kunnen verwachten. Onze installatie lijkt gemiddeld genomen in het voorjaar iets beter te presteren dan Ton's installatie, dus wellicht dat we ook die magische 50 kWh grens gehaald moeten kunnen hebben.

Week 15 van 2008 is weliswaar "geconstrueerd" een maximum (een dag niet gemeten, weekresultaat geëxtrapoleerd uit 6 gemeten dagen), maar dat is geen realistische waarde. Ook de eerste week van juni in 2009 (week 23) is "uit 6 dagen gereconstrueerd" en dus niet zeker. Het hoogste werkelijk gemeten weekmaximum is voor week 26 (direct na langste dag eind juni) in 2008, met 40,801 kWh op de teller. Verwacht wordt dat nog wel hogere weekrecords gemeten zullen kunnen gaan worden, als ik in de betreffende week volledig kan meten (start meterstanden maandag tot en met eind meterstanden zondag).

Het minimum tot nu toe van het 1,236 kWp systeem is "behaald" in de voorlaatste van december 2008 (week 51), met slechts 2,283 kWh op de teller, bijna een factor 18 lager dan de hoogst gemeten weekopbrengst in juni van 2008.


© 2005-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)