starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Energiebau PV-check
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Energiebau systeem check in Leiden en Volendam

^^^
In april 2013 werd bij Polder PV de oude installatie op grundlich Deutscher Art doorgemeten door heren van Energiebau. Algemene conclusie: systeem in goede conditie, ook na (deels) 13 jaar. Het witte apparaatje bevat de licht- en temperatuur sensoren.

De "Fluke" (eigele kistje) is een prijzige infrarood camera waarmee een algemene systeem check wordt gedaan en bijvoorbeeld "hot-spots" snel kunnen worden ontdekt. Die waren zoals verwacht niet aanwezig in onze modules.

Introductie Energiebau
Metingen Polder PV (Leiden) en Cor Kempers (Volendam)
Beter laat dan nooit

Artikel van Energiebau (incl. voetnoten Polder PV)
(Meer) foto's en documentatie systeem check Polder PV

Zelf ook interesse?
Tot slot / Zum Schluss
Referenties


Introductie Energiebau

Tijdens een beurs kreeg ik vorig jaar "an offer I could not refuse". Het betrof een aanbod voor het doormeten van onze PV-installatie, door Energiebau Solar Power Benelux BV uit Maastricht. Deze al zo'n beetje dertig jaar oude PV onderneming is een van de bekendste groothandels cq. systeemhuizen van de Benelux geworden. Met inmiddels ruim 180 medewerkers, ook in dochter filialen in Frankrijk, Italië, USA, en in Ghana, westelijk Afrika. En een logistiek centrum in Keulen, met meer dan 1.000 verschillende artikelen in de opslag, en een eigen expeditie met bijbehorend wagenpark. Ze verhandelen zonnepanelen, omvormers, opbouw systemen, autonome installaties, opslag systemen, en hebben zich inmiddels ook op het "brandende" thema elektromobiliteit gestort. Er wordt ook veel energie in marketing gestoken, en voorlichting over zonnestroom technologie en -toepassingen richting verschillende marktpartijen.

Het bedrijf zet al vele jaren in op hoge kwaliteit van de door haar geoffreerde producten en in de service aan haar klanten - installateurs, PV leveranciers, en eindgebruikers. Ze investeren al lang in eigen kwaliteitscontroles. Niet alleen "aan de poort", bij de PV-modules die ze binnen krijgen. Maar ook "aan de andere kant" van de keten: bij de klant.

Alle binnen komende modules - van leveranciers die sowieso al van tevoren op diverse kwaliteitsaspecten worden gecontroleerd - worden aan strenge inspecties onderworpen en getest. Per container worden er minimaal 1 tot 2 pellets geïnspecteerd. Gecontroleerd wordt op diverse hardware componenten: junction box en de interne verbindingen met de cel strings, stekkers en kabels, degelijkheid en uitlijning van de frames, defecten in de zonnecellen, etc. (in totaal zo'n 50 aandachtspunten!). Flashtesten worden, ook om oeverloze discussies met installateurs te voorkomen, onafhankelijk uitgevoerd door het dicht bij het Keulse logistieke centrum gelegen TÜV test-instituut. Zelf voert Energiebau zogenaamde elektroluminescentie-metingen uit waarmee van buiten voor het blote oog onzichtbare gebreken als haarscheurtjes en andere defecten ("elektrisch inactieve celzones") in de zonnecellen onherroepelijk kunnen worden gedetecteerd. De module wordt daartoe onder spanning gezet, en door de resulterende detectie van magnetische velden kunnen scherpe foto's worden gemaakt waarop celdefecten goed kunnen worden getraceerd. Als er panelen tussen zitten die de toets der kritiek niet doorstaan, gaan ze retour afzender, ongeacht het merk.

Dat dit soms forse gevolgen kan hebben wordt duidelijk uit deze tekst in de brochure van begin 2013, die een ieder van de website kan downloaden (link onderaan):

"Afgelopen jaar heeft Energiebau ruim 80.000 panelen voor de
volle honderd procent gecontroleerd, waarvan 25 % niet aan de strenge kwaliteitseisen voldeed. 20.000 panelen met een totaal vermogen van 4 megawatt zijn teruggestuurd."

Uit brochure "Zonnepanelen kan iedereen leveren, Energiebau levert kwaliteit" (jan. 2013, pdf)

U begrijpt dat een module leverancier die dat (voor de eerste maal) overkomt zich wel twee keer zal bedenken voordat deze weer een willeurige batch naar Energiebau toestuurt. En/of dat hun kwaliteitscontrole in hun productielijnen dramatisch wordt opgeschroefd om Energiebau als klant te behouden...


Metingen Polder PV en Volendam

Het aanbod aan Polder PV bestond er uit dat onze al sinds 2000 functionerende, in fasen uitgebreide (privé) PV-installatie door de Energiebau specialisten doorgemeten zou worden om te kijken hoe de status ervan zou zijn. En natuurlijk om deze byzondere service op het netvlies van de zonnestroom genererende community te krijgen, gezien de nieuwsfunctie van PPV.

Het duurde even voordat een afspraak gemaakt kon worden, maar dit voorjaar was die onder voorbehoud in de agenda's geschreven. Een voorwaarde voor zo'n meetsessie is namelijk heldere lucht met felle zonneschijn, zodat er betrouwbare en representatieve "kennlinien" van de modules gemaakt kunnen worden. Waarbij dus "met volle zoninstraling" moet worden gemeten. Het voorjaar leent zich daarvoor uitstekend, maar dan moeten er geen irritante wolken zijn. Gelukkig was dat 24 april 2013 het geval, het was stralend weer, de afspraak kon doorgaan.

Energiebau kwam met de nodige "spannende koffertjes" aan apparatuur bij ons aan de voordeur. Omhoog via het trappenhuis (een lift is bij de oplevering van het complex wegbezuinigd, anders had het niet eens gebouwd kunnen worden, ook toen al financiële zorgen). En via het appartement van een bereidwillige woongroep bewoner en het terras met een laddertje het dak op. Waarna de metingen konden beginnen.

Energiebau heeft in totaal bij ons 5 van de 14 modules doorgemeten, en 1 exemplaar van het aanpalende systeem voor de centrale voorzieningen. Meer had niet zo'n zin, het beeld was al snel bevestigd dat de installatie op orde was, ook "module-technisch" bezien. Bovendien was dit natuurlijk geen "betaalde" systeem check. Het ging om een algehele systeem inventarisatie, een proefneming, en het vaststellen van een generiek beeld van een al oude PV-installatie. Wel zijn drie verschillende types panelen onder handen genomen met de test-apparatuur. 3 van de oudste, in maart 2000 geplaatste ACN2000E Shell Solar modules, die volgens de ervarings-gegevens van de Energiebau mensen Photowatt cellen blijken te bevatten (foto hier onder). 2 van de anderhalf jaar later gekochte ACN5000E modules van Shell, die een compleet ander celtype bevatten (oorsprong niet duidelijk, ook niet uit de schaarse documentatie die we hebben af te leiden, mogelijk Sharp of SolarWorld??). Een derde van het naburige, iets later geplaatste systeem (zelfde ACN5000E type). En ook werd een van de in april 2010 aan onze eigen installatie toegevoegde (Japanse) Kyocera 50 Wp modules doorgemeten.


^^^
KLIK
op foto voor uitvergroting

Goed zijn hier de grote verschillen in cel-structuur en organisatie te zien bij onze twee oudste typen Shell Solar modules. Rechts vooraan een van de oudste ACN2000E (93 of 95 Wp) panelen, met - volgens Energiebau - Photowatt cellen, waarvan er enkele "gekanteld" in de modules zijn opgenomen (vanwege intern "doorlussen" van de celstring, dit beeld zie je heel veel bij de oudere typen zonnepanelen van Shell). Links vooraan en in de achterste rij de iets jongere ACN5000E (108 Wp) modules. Die een veel "strakkere" metallisatie met busbars hebben, met alle cellen op dezelfde wijze georiënteerd. En die een cel kristallisatie structuur hebben die duidelijk afwijkt van de oudere zuster panelen van dezelfde fabrikant (tevens veel "donkerder" beeld, mogelijk ook andere reflectie laag o.i.d.).

Deze laatstgenoemde cellen zijn destijds mogelijk door Shell elders ingekocht. Er zijn - onbevestigde - geruchten geweest dat de levering van zonnepanelen aan de - destijds (begin 21e eeuw) - grote partijen Nuon en Eneco in het gedrang kwam, waardoor mogelijk naar een andere cellen leverancier is uitgeweken die de gestegen vraag (wel) snel kon invullen. Alle Shell Solar modules op ons dak hebben 72 cellen van elk ongeveer 10 vierkante centimeter, bij een module oppervlakte van 0,71 x 1,33 = 0,94 m². Let wel: moderne modules hebben veel grotere cellen (15,6 cm in het vierkant, "6-inch-cells"). Een 250 Wp module heeft er vaak 60 en een oppervlakte van ongeveer 1,63 m². Fors groter, dus, dan onze oude paneeltjes.


Beter laat dan nooit

De heren van Energiebau zijn in totaal zo'n halve dag bezig geweest met de metingen op het dak, waarvoor zeer grote waardering. Niet in de laatste plaats omdat onze zonnepanelen zelfs werden schoon geboend, en het gemeten vermogen daarmee een paar procent bleek te stijgen! Als tegenprestatie had ik een verslag van de "activiteiten" beloofd. Echter, ik was toen al zeer druk bezet vanwege mijn presentatie voor The Solar Future op 23 mei 2013 (zie video), er is nadien van alles tussengekomen (lees: gek-ken-huis), en omdat ik de meetdata niet had, kwam "het" er niet van. Na wat goedaardige "prikkels" tot actie, heeft Energiebau het initiatief genomen om een samenvatting van hun bevindingen te maken.

In het verslag van Energiebau is daarbij ook een vergelijkbare meetsessie bij de zeer hoog gewaardeerde collega Cor Kempers uit Volendam opgenomen. Cor is de enthousiaste "trekker" van veel zonne-energie gerelateerde activiteiten in zijn gemeente, en is de beste markt"meester" die je je kunt wensen als Zonnestroom Producenten Vereniging. Waar hij reeds heel veel werk voor heeft verricht (dat verdient grote waardering!). Het is dan ook prachtig dat Energiebau ook zijn enorme schuin dak installatie "onderhanden" heeft genomen, en daarbij ook nog leuke infrarood opnames heeft gemaakt. Cor's uitgebreide PV-installatie bestaat uit 41 Photovoltech (België) modules van elk 160 Wp, en 5 Solsonica (Italië) panelen met elk een vermogen van 280 Wp. Het totale nominale vermogen op zijn grote schuine Volendamse dak is daarmee een respectabele 7,96 kWp (Cor heeft o.a. een warmtepomp in huis, die wel wat zonneprik "lust"). Dat kunnen niet veel Nederlanders zeggen, dat ze 8 kilowattpiek op hun dak hebben liggen...

Cor en ondergetekende mochten uiteraard commentaar leveren op het Energiebau stuk, en na enkele kleine aanpassingen is het onderstaande artikel tot stand gekomen. Gezien de grote moeite die Energiebau heeft genomen om onze installaties door te meten, is dat natuurlijk geen enkel probleem. Daarbij komt natuurlijk ook dat Polder PV vindt dat kwaliteits-issues in Nederland nu voortvarend ter hand moeten worden genomen. Mede gezien de enorme hoeveelheid "ongereguleerde" PV-aanbieders die er inmiddels op de markt zijn (meer dan duizend). En het feit dat er een voor Nederlandse begrippen zeer grote hoeveelheid megawatten aan capaciteit is bijgebouwd in ons land. Het is daarom essentieel dat "kwaliteit" en "service" bij PV-systemen harde markt-eisen gaan worden in ons land. Ook daarom gun ik Energiebau dit platform om hun insteek in die materie te laten zien. Of dat de "onafhankelijk geachte" positie van Polder PV zal bedreigen laat ik verder aan uw oordeel over.

Hier onder vindt u het artikel van Energiebau over de metingen bij onze installaties, met goedkeuring van Cor Kempers. Ik heb nog drie verklarende voetnoten toegevoegd. Onder het artikel vertoon ik ook nog wat on-site foto's die ik heb genomen tijdens de meetsessie, met begeleidende tekst. En plaats ik daarbij tevens nog enkele opmerkingen over de omvangrijke documentatie die ik over "onze metingen" mocht ontvangen van Energiebau. Wederom: met grote dank!


Inspectie van PV systemen. De after-sales service van Energiebau.

(definitieve versie van Energiebau 10 december 2013, na goedkeuring / OK Polder PV en Cor Kempers)

Energiebau staat voor kwaliteit. Dat begint reeds bij de selectie van de verschillende leveranciers. Nadat de leveranciers zijn beoordeeld aan de hand van diverse criteria, worden de geleverde produkten onderworpen aan een uitvoerige ingangscontrole. Hiermee voorkomt Energiebau dat er ondeugdelijke panelen op de markt komen. Om ervoor te zorgen dat ook de montage vakkundig wordt uitgevoerd heeft Energiebau een netwerk van "Preferred Installers". Ook deze installatie bedrijven staan voor kwaliteit en vakmanschap.

Maar de service en kwaliteitsgedachte van Energiebau gaat nog een stap verder, want mocht er ondanks al deze maatregelen alsnog iets aan uw zonnepaneel installatie mankeren, dan kan het Service Team van Energiebau ingeschakeld worden. Dit betekent dat u ook ná de installatie kan rekenen op de service en kwaliteit van Energiebau. Ons Service Team komt graag uw installatie doormeten met behulp van de Profitestester PV. Dit is een uniek meetapparaat dat Energiebau in nauwe samenwerking met Gossen Metrawatt ontwikkeld heeft. De Profitester meet niet alleen de stroom en spanning per string maar ook de daadwerkelijke temperatuur en instraling die op het paneel valt. Door deze meetgegevens te vergelijken met de eigenschappen van het zonnepaneel kan de opbrengst van het paneel worden bepaald. Een nominatie voor de Spirit of Innovation Award in 2012 onderstreept het vernieuwende karakter van dit meetapparaat.

Met deze service van Energiebau bent u verzekerd van een optimale werking van uw PV systeem.

Ter controle kunnen er ook thermografische beelden worden gemaakt van het systeem. Door middel van een thermografische camera kunnen eventuele hotspots (kortsluitingen) en defecte diodes gedetecteerd worden. Op deze manier worden de aanwezige defecten snel zichtbaar gemaakt zonder de panelen te demonteren.

In de onderstaande praktijkvoorbeelden en filmpjes* kunt u zien hoe de inspectie van PV systemen door Energiebau in zijn werk gaat.


Praktijkvoorbeelden uit Nederland:

Energiebau meet de installatie van Peter Segaar (Polder PV).

Op woensdag 24 april 2013 heeft Energiebau een kwaliteitsmeting met de Profitester PV uitgevoerd voor de privé-installatie van Peter Segaar. Peter Segaar is een welbekende PV-deskundige die de weblog Polder PV beheert.

Het PV systeem bleek na controle in goede staat te zijn. De Shell Solar ACN2000E modules met Photowatt cellen uit het jaar 2000, blijken de verwachte nominale capaciteit vermindering van ongeveer 1% per jaar te laten zien. De opbrengst van de Shell Solar ACN5000E panelen uit het jaar 2001 voldeed eveneens aan de verwachtingen. Door het reinigen van enkele panelen steeg het vermogen met 2-3%. De zogenaamde "Fill factor"** bij de ACN5000E panelen is met 78% zeer hoog. Normaal gesproken zouden deze panelen een Fill factor van ongeveer 70-75% hebben.

Na een uitvoerige meting werd geconcludeerd dat de installatie optimaal functioneert en het rendement van de installatie nagenoeg in lijn ligt met de specificatie van de zonnepanelen.


^^^
KLIK
op plaatje voor uitvergroting

Afbeelding 1: Meetgegevens installatie Peter Segaar waarbij 8,2% verschil te zien is tussen de gemeten en de nominale waarde. [PPV: voorbeeld ACN5000E module]

Polder PV schreef hierover het volgende op Twitter:

"Polder PV dankt de mannen van @energiebau van harte voor een weergaloze meetsessie onder een heerlijke voorjaarszon. Klasse!"

 


Afbeelding 2: Het Service Team van Energiebau meet de installatie van Peter Segaar door.

"Mooie (noodzakelijke!) spullen hebben de mannen van @energiebau: “doorlichten” PV-installatie. Let op referentie cel."

"Service to the people. Ik hoefde de panelen niet schoon te maken. Dat deden de Deutsche Herren von @energiebau. Top!"


^^^
KLIK op foto voor uitvergroting

Afbeelding 3: Het regelmatig reinigen van zonnepanelen zorgt voor een optimale opbrengst.


De zonnepaneel installatie van Cor Kempers


Afbeelding 1: De PV-installatie van Cor Kempers.

Cor Kempers is coördinator bij de Zonnestroom Producenten Vereniging voor Noordwest Nederland die in 2003 is opgericht. Zelf heeft Cor al meerdere jaren een PV-systeem bestaande uit 41 Photovoltech panelen van elk 160 Wp en 5 Solsonica panelen van elk 280 Wp. Na wat onrust aan Cor’s zijde over het verschil in opbrengst van de verschillende strings (set van zonnepanelen die in 1 serie geschakeld zijn, zie afbeelding 1) heeft het Energiebau Service Team de installatie doorgemeten en geanalyseerd.

Uit de meting van de Profitester PV bleek het verschil meetbaar te zijn. Van de in totaal 4 strings bleek de slechtste string 0,8% minder opbrengst te hebben dan de specificaties aangeven. Dit is echt nog steeds binnen de norm. Twee andere strings bleken ongeveer 3% meer opbrengst te hebben en de laatste string leverde 6,2% meer opbrengst dan de normwaarde. Het verschil van 7% tussen de beste en slechtste string was dus duidelijk meetbaar. Echter alle gemeten waardes voldoen aan de specificaties of liggen boven de norm.

Afbeelding 2: Profitest vermogens curve tussen de stroom en spanning van de beste string [PPV: installatie Cor Kempers].

Met een vermogensgarantie van 90% bij 12 jaar en een vermogenstolerantie van -/+ 3% valt de string met de performance ratio*** afwijking van -0,8% binnen de specificaties. Inmiddels liggen de panelen al bijna 7 jaar op het dak en kan vastgesteld worden dat deze nog optimaal presteren.

Ter controle zijn er thermografische beelden gemaakt om het verschil te verklaren. Hier bleken geen defecten zichtbaar te zijn zoals hotspots, kortsluitingen of defecte dioden in de junctionboxen. Eveneens was er geen zichtbare vervuiling.

Afbeelding 3: Thermografische beelden van de Photovoltech panelen [PPV: installatie Cor Kempers].

Conclusie:

Het verschil van 7% tussen de beste en slechtste string was dus duidelijk meetbaar, maar alle gemeten waarden voldeden aan de specificaties of de module-strings presteerden zelfs beter.

Het verschil is te verklaren doordat de panelen in de minder presterende string ongeveer drie jaar later zijn gemonteerd, waardoor de kans groot is dat deze uit een andere productie batch afkomstig zijn. Tijdens het productie proces van zonnepanelen is het zeer moeilijk om exact dezelfde cellen in één zonnepaneel te plaatsen. Daarom is het heel moeilijk om de kwaliteit een jaar lang op exact hetzelfde niveau te houden. Zonnecellen zijn als sneeuwvlokjes, het is onmogelijk om twee identieke te vinden.

De installatie van Cor Kempers is iets om trots op te zijn en presteert prima!


^^^
KLIK
op plaatje voor uitvergroting

Afbeelding 4: String schema PV installatie van Cor Kempers.

[PPV: einde artikel van Energiebau]


Voetnoten Polder PV:

* Genoemde "filmpjes" kunt u hier vinden:

http://www.energiebau.nl/Ingangscontrole.3179.0.html (controle van PV-modules in Keulen)
http://www.energiebau.nl/Performance-PV-Installati.3180.0.html (metingen aan PV-installatie op bedrijfsdak)

** De "fill factor" (FF, "vulfactor") is een maat voor de maximale prestaties van zonnecellen cq. -modules. Bij cellen is het de verhouding van het maximale vermogen ten opzichte van het product van de openklemspanning (Voc) en de kortsluitstroom van de cel (Isc). In de bekende "IV-curve" is de FF grafisch bezien de "vierkantigheid" (squareness) van de gemeten IV curve. In andere woorden, de oppervlakte van de grootste rechthoek die "past" in de gemeten IV curve. Hoe groter die oppervlakte, des te efficiënter werkt de zonnecel (over het hele gemeten traject). Voor verdere, diepgaandere uitleg, zie dit artikel bij PVEducation.org (muiswijzer over plaatje bewegen om het effect te zien tussen cellen met "lage" resp. "hoge" fill factor).

*** "Performance ratio" (PR). De verhouding tussen de daadwerkelijk gerealiseerde opbrengst aan zonnestroom in kWh en de maximale theoretische opbrengst in kWh. Het is een kwaliteits-criterium wat onafhankelijk is van de lokatie van een PV-systeem. Het kan nooit honderd procent worden omdat er altijd systeemverliezen optreden. Hoe hoger dit percentage is, hoe beter het systeem de beschikbare hoeveelheid fotonen omzet in bruikbare elektriciteit. Zie ook nog uitvoeriger beschouwing bij testlab van Photon, en dit document van wereldkampioen omvormer producent, SMA.


(Meer) foto's en documentatie systeem check Polder PV

Ik had zelf nog wat foto's genomen tijdens de meet sessie door de heren van Energiebau, bij ons op het dak. Tevens kreeg ik documentatie nagestuurd. Hier onder enkele highlights.


^^^
KLIK op foto voor uitvergroting

Installeren van de licht- en temperatuur sensor door een van de technische mensen van Energiebau op een van de gemeten ACN5000E Shell Solar modules die pas begin februari 2002 zijn geplaatst voor de centrale voorzieningen in ons complex. Dit betreft exact dezelfde modules zoals die in onze installatie in oktober 2001 zijn geplaatst. Maar waar even wat tijd overheen ging voordat alles voor die specifieke deel-installatie was geregeld met de verhuurder. Overigens zijn ook deze modules destijds in stappen verplaatst en herplaatst tijdens de grote dakrenovatie in oktober 2010.


^^^
KLIK op foto voor uitvergroting

Detail van de professionele licht- en temperatuur sensor. Die wordt onder exact dezelfde hellingshoek met een stevige schroefkoppeling aan het frame van het te meten zonnepaneel geschroefd, zodat de instraling in het modulevlak, en de omgevingstemperatuur gemeten kunnen worden. In het onderhavige geval betreft dit een Solar Radiation Sensor SOZ-03 met gekalibreerde monokristallijne zonnecel van 50 bij 50 mm van NES Measuring Systems uit Erlensee (O. van Frankfurt).


^^^
KLIK op foto voor uitvergroting

Energiebau sleept professioneel gereedschap met zich mee bij een PV-systeem check. Goed verpakt in compacte koffers, maar alles top kwaliteit. De zwarte koffer in het midden bevat het "hart" van de meetinstallatie, de Profitester PV van Gossen Metrawatt (GMC-I Messtechnik GmbH, Nürnberg), met een klein display. Voor enkele typische beelden op dat display, zie het betreffende filmpje bij Energiebau.

Het apparaat beschikt over een database met de elektrische gegevens van 40.000 zonnepanelen. Wat een fors gedeelte is van de in totaal in de Photon module database aanwezige zonnepaneel types (13 dec. 2013: 48.998 modules). Het geteste PV-module en de licht/temperatuur sensor wordt op deze unit aangesloten, en vervolgens wordt in korte tijd de IV curve van het paneel gemeten. De meet service m.b.v. dit apparaat werd in 2012 tijdens de Energievakbeurs in Den Bosch genomineerd voor de Spirit of Innovation Award.


^^^

Uiteraard hoort ook een professionele infrarood camera bij de standaard uitrusting van Energiebau. In dit geval een Fluke Ti32, met een resolutie van 76.800 pixels. Zie technical data sheet bij Fluke.


^^^
KLIK op foto voor uitvergroting

Ook heer Cals zelf mocht weer even het fraaie meetapparaat bedienen. Hier wordt een van de laatste aanwinsten van Polder PV doorgemeten: een 50 Wattpiek multikristallijn Kyocera module uit het verre Japan. Die ogenschijnlijk onooglijke modules (0,42 m² per stuk) blijken het zeer goed te doen (zoals ik al wist), zie ook verderop.


Polder PV kreeg op aanvraag ook het "officiële" inspectierapport van Energiebau toegestuurd. Een grondig uitgewerkt document van maar liefst 12 pagina's, met daarin alle "bevindingen" van de meetsessie. Apart waren ook nog eens 11 meetbladen van de Profitester PV toegevoegd. Hier onder een paar voorbeelden uit de uitvoerige documentatie. Alle afbeeldingen: © Energiebau!


^^^

Impressie van de eerste pagina van het inspectie rapport van Energiebau (adresgegevens verwijderd, goed voor m'n nachtrust). Zeer gedetailleerd zijn alle gemeten cq. opgegeven data op ordentelijke wijze aangekruist. Het volledige document bevat 12 pagina's.


^^^

In bovenstaand overzicht uit het inspectierapport is de dakopstelling van de PV-modules op ons dak schematisch weergegeven, en zijn de daadwerkelijk gemeten zonnepanelen in geel weergegeven, met daarbij ook nog de serienummers van de modules. Klasse rapportage!


^^^

De "slotconclusie" van het rapport was geruststellend voor de steekproef uit onze installatie: "befindet sich in einen guten Gesamtzustand". Da's mooi, na 13 jaar de eerste modules op het dak "gekregen" te hebben. De oudste ACN2000E modules zouden een "verwachte" STC vermogens-reductie van 1%/jaar vertonen, de iets jongere ACN5000E zouden zelfs nog iets beter presteren. Schoon poetsen van 2 van de laatstgenoemde panelen gaf een output verhoging van 2 tot 3% te zien (eentje heette in het meetrapport "stark verschmutzt" te zijn, er zat een beetje vogelpoep op...). De zogenaamde "fill factor" voor die modules ligt boven de waarde die werd verwacht.

Kyocera
Niet benoemd is het resultaat voor een van de Kyocera modules in die conclusie. Maar die moet zeker worden vermeld:


^^^

Stukje uit meetrapport van het meest oostelijk opgestelde, in april 2010 in het systeem opgenomen Kyocera module (een stel van die kleine modules is in serie op 1 OK4 omvormer in huis geschakeld), met de bijbehorende IV curve (gemeten: rood). Die blijkt "strak" in de buurt te liggen van de nominale waarde voor het paneel (blauwe curve). Het verschil in de daar uit bepaalde "actuele STC waarde" (berekend) is slechts minus 2 procent (49 i.p.v. nominale sticker waarde van 50 Wp)! Een betere waarde dan bij de - toegegeven, jaren oudere - Shell Solar modules. Echter, het wordt nog leuker. Want van de Kyocera modules heb ik in 2011 de feitelijke geflashte STC waarden toegestuurd gekregen. En voor het gemeten module bleek dat "maar" 49,5 Wp te zijn geweest (dus iets onder de "sticker waarde"). Ergo: die 49,0 Wp "gemeten" ligt nog maar slechts 1% onder de geflashte STC waarde van het paneel wat in april 2010 het dak op ging.

Voor een overzicht van de spreiding van de door de producent opgegeven geflashte STC waarden in een grote batch van Kyocera modules bij de voormalige leverancier Buro Wilders, zie mijn artikel van 9 maart 2010.

Bovenstaande meet resultaat lijkt in ieder geval ook een bevestiging van het feit dat Kyocera als een "kwaliteitsmerk" wordt gezien op het gebied van zonnepanelen. Zelfs al betreft het hier beslist voor netkoppelings-doeleinden volstrekt "incourante", een bescheiden vermogen hebbende modules van deze Japanse fabrikant.

Schoonmaak effect
Van "Anlagen Teil 2.2", een van de 4 stuks 108 Wp modules in de achterste rij, hier onder getoond de meetgegevens vlak vóór het reinigen van het paneel ("Modul stark verschmutzt", vogelpoep klodders), en er direct onder hetzelfde paneel nadat het paneel met water was schoon gepoetst ("Modul gereinigt"):

Duidelijk is te zien dat het schoonmaken effect heeft gehad. De uit de meetgegevens bepaalde nieuwe "STC waarde" ging van 98,5 naar 100,7 Wattpiek een stijging van 2,2 procent. De afwijking van de theoretische nominale waarde van het oorspronkelijke paneel ("sticker" vermogen) nam af van minus 8,8% naar nog maar minus 6,8% (rechter kolom).


Polder PV gaat nog kijken of Siderea.nl iets zinnigs met deze rapportages kan doen. Siderea heeft namelijk al jaren monitoring gegevens van Polder PV gebruikt ter "toetsing" van hun instralings-model op basis waarvan productie voorspellingen worden gedaan. Samengevat in een rapport in 2010 (met enkele andere referentie installaties), en in deze grafiek. Waaruit bleek dat het door hen gehanteerde simulatie model zeer nauwkeurig is. Wellicht komen daar nog interessante zaken uit.


Zelf ook interesse?
Uiteraard kan een ieder die zijn PV-systeem wil laten testen een beroep doen op Energiebau. Aangezien de specifieke test vragen, praktijksituaties, en omvang van de betreffende installaties zeer sterk van elkaar kunnen verschillen, zijn daar geen "vaste bedragen" voor vast te stellen.

Gelieve daarom vrijblijvend contact op te nemen met Energiebau om uw eventuele vragen en wensen kenbaar te maken:

Energiebau Solar Power Benelux BV
Florijnruwe 111-9
NL-6218 CA Maastricht

Algemeen telefoonnummer +31 (0)43 32 92 050
Algemeen faxnummer +31 (0)43 32 92 078
Algemeen e-mail info(at)energiebau.nl


Tot slot / Zum Schluss

Ik wil in het byzonder de volgende mensen danken voor de activiteiten die tot deze web special hebben geleid. Aan de heer Roel Cals, algemeen directeur van Energiebau Benelux: hartelijk dank voor het aanbod, de organisatie, en de uitvoering van dit geslaagde project. En nogmaals excuses voor de late verslaggeving. "Beter laat dan nooit"...

Aan Stefanie Leszczynski, marketing manager bij Energiebau, voor het opstellen en stroomlijnen van (correcties op) hun artikel.

Aan Cor Kempers uit Volendam voor de toestemming tot het vermenigvuldigen van het deel van het Energiebau stuk over zijn imposante PV-installatie. Daar kun je nu trots mee paraderen op een komende informatie markt!

Gerne will Ich ins besondere auch die Energiebau Männer, Benjamin Knappe und Andreas Krutzke herzlich Danken für die tolle Messungen, und für die interessante weitere verbale Informationen während die Arbeiten auf unseres Dach. Selbstverständlich grosses Lob für das reinigen unsere alte Shell Solar und Kyocera PV Module (dass haben die Leute von **** niemals gemacht!). Und letztendlich, für das exzellente und informative Anlageninspektion Dokument. Falls sie in der Nähe kommen, bitte rufen sie an. Vielleicht gibt es denn Apfelkuchen gebacken mit Solarstrom. Inzwischen konnte Energiebau sie vielleicht ein grossartiges Weihnachts-Geschenk offrieren für die gelungene Arbeit in dieses merkwürdiges, weit von Köln entferntes kleine Land, grenzend am Nordsee. Herzlichen Dank!


Referenties

Inspectie van PV systemen. De after-sales service van Energiebau (met o.a. de door Energiebau opgestelde abstracts van de meetsessies bij Polder PV en Cor Kempers, en een illustratief filmpje van de module controles en systeem performance metingen bij een grote plat-dak installatie op een bedrijfsdak)

Energiebau meet met Profi tester PV zonnestroomsysteem Polder PV door (korte impressie in Solar Magazine 4(2) / juni 2013, pagina 4 - pdf)

Zonnepanelen kan iedereen leveren, Energiebau levert kwaliteit (brochure met kwaliteits-beleid bij Energiebau)

Energiebau Solar Power Benelux (opgave van het bedrijf in het Solar Industry Register van Solar Magazine)


Reacties zijn er ook op dit artikel. Laten we zeggen: "gemengd". "Marketing talk" is nog een vriendelijke in sommige posts. Uiteraard op Gathering Tweakers. Vanaf met name deze post (naar onderen scrollen cq. verder bladeren voor meer reacties):

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/41418558#41418558

 

© 2013 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)