starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
de ware reden...
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Ingezonden

Zonnecellen

Reactie op artikel "Nederland werkt volop aan doorontwikkeling zonnecellen" van Richard Mooi, met daarin o.a. een kort interview met directeur Ben Meester van Advanced Surface Technology (AST) in Bleiswijk (potentiële producent van op zwavel gebaseerde CIS dunne-laag zonnecellen) die suggereerde dat voor het produceren van silicium cellen "pas na drie tot vier jaar" de energie is terugverdiend om de zonnecel te produceren en dat die cellen duurder zijn geworden omdat de energieprijzen omhoog gaan.

Bron: Nieuwsblad Stromen nr. 11/12, 21 juli 2006: p. 4.Reactie gepubliceerd in: Nieuwsblad Stromen nr. 13/14, 18 augustus 2006: p. 8.

De heer Meester van AST stelt in het artikel "Nederland werkt volop aan doorontwikkeling zonnecellen" (Stromen nr. 11/12): "Sinds de stijging van de energieprijs is, omdat voor productie zoveel energie gebruikt wordt, ook de pv-cel van silicium duurder geworden."

Natuurlijk heeft de prijs van energie invloed op elk bedrijfsproces, en dus ook voor de pv-industrie (die daar trouwens met zeer groot succes keihard aan werkt om het verbruik dramatisch omlaag te krijgen en de grondstofverliezen tot het minimum te beperken). Het is zeker niet de belangrijkste reden voor de huidige prijs van zonnecellen.

De werkelijke reden blijft onveranderlijk en onverminderd de gigantisch scheve verhouding tussen de vraag en de productie van de op Si-gebaseerde zonnecellen (die tot nu toe het meest betrouwbaar en meest uitontwikkeld zijn gebleken, met een zeer lange levensduur), de dominante factor die de heer Meester eigenlijk zelf ook al aangeeft als hij het over zijn voor een "mooie prijs" te verkopen dunnelaag productielijnen heeft.

Een puur economische kwestie dus, die nog versterkt wordt door de uitzonderlijk succesvolle incentive regimes die Duitsland tot wereldleider zonnestroom heeft gemaakt, en die massaal (behalve in Nederland) navolging vinden, tot in de "slanke" USA aan toe. De vraag blijft daardoor onverminderd hoog. Aan de aanbodzijde worden inmiddels met honderden miljoenen euro's, dollars en yen investeringen in nieuwe grondstof ("solar grade" Si) en productie (zonnecellen en -panelen) capaciteit keihard gewerkt om de balans weer enigzins in evenwicht te brengen. Recent is door zeer goed ingevoerde marktanalisten op basis van marktonderzoek en uitgebreide interviews met hotshots uit de sector voorspeld dat in 2010 de nog steeds zwaar door polykristallijne technologieën gedomineerde pv-markt al 70 miljard dollar zal omzetten, een verzesvoudiging van de huidige markt. Dunnelaag technologieën zijn inderdaad hard begonnen aan een "inhaalslag", maar moeten van heel ver komen.

Overigens, op het goedkope zwavel gebaseerde dunnelaag zonnecellen zijn geen "noviteit", zeker niet in combinatie met cadmium, indium en selenium (geavanceerde CIG en CIGS cellen; diverse fabrikanten), maar ook de CIS-technologie zonder selenium (maar wel met zwavel) is reeds opgestart, zie www.polderpv.nl/nieuws_PV13.htm#21apr2006_CIS_zwavel.

Peter Segaar, Leiden


Overigens, in het eerstgenoemde artikel in Nieuwsblad Stromen, zegt de heer Meester dat hij met zijn op zwavel gebaseerde dunnelaag zonnecellen op een marktprijs van slechts 40 eurocent per Wattpiek denkt uit te komen (i.t.t. de geciteerde € 5,50/Wp voor Si-cellen). Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd "voor de bakker" is...

Verder lezen:

http://www.polderpv.nl/nieuws_PV14.htm#25juli2006_Ademes_LCA_PV (o.a. energetische terugverdientijd Si-zonnecellen)
http://www.polderpv.nl/nieuws_PV15.htm#15aug2006_PV_marktstabilisering (prijzen zonnepanelen lijken weer af te vlakken)


© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)