starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
alweer een feestje
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

 

SOLARENERGY

Polder PV 1 jaar!

Open brief aan de overheid, 30 oktober 2005

In verband met het in het RMNO rapport "Zonneklaar" geschetste beeld van een overduidelijk en aantoonbaar falen van de overheid m.b.t. het subsidiebeleid van zon-PV ("zonnestroom") in Nederland, zou het dit sterk op innovatie gerichte kabinet sieren als ze in het OPENBAAR haar diepe spijt betuigt jegens de zwaar getroffen PV-sector en de duizenden burgers die na 2003 niet de kans kregen om voor een redelijke prijs een zonnestroomsysteem aan te schaffen.

Aangezien de aardgasbaten anno 2005 tot een record hoogte zijn gestegen door de kunstmatige (politieke) koppeling van de gas- aan de olieprijs, de burger en het bedrijfsleven door die koppeling een zware extra tol betalen (waarvoor ze slechts gedeeltelijk "gecompenseerd" worden), windenergie op zee inmiddels met hangen en wurgen door het parlement "gered" cq. "de nek omgedraaid" is (afhankelijk van hoe je de Tweede Kamer besprekingen interpreteert), zou het een goede zaak zijn als de regering als compensatie voor het vele "PV-leed" in Nederland een prachtige, uit de aardgasbaten betaalde grote high-tech zonnestroomcentrale gaat bouwen met, pak 'em beet, 40.000 stuks van de modernste zonnepaneeltjes (info: prof. dr. Wim Sinke, ECN), net een slagje groter dan Shell Solar's "Espenhain" bij Leipzig in Oost Duitsland, en in overleg met de meest betrokken onafhankelijke organisaties, de DE Koepel, de Organisatie voor Duurzame Energie (O.D.E.), en de Zonnestroom Producenten Vereniging (Z.P.V.).

Met deze internationaal de aandacht trekkende hypermoderne duurzame energie centrale, te bouwen op een voor iedereen sterk in het oog lopende lokatie, wordt zon-PV in één keer weer op de rails gezet in een wereld waarin de internationale zonnestroom sector met 30 procent groeit.

Van de forse hoeveelheid door deze plm. 6-8 MWp* grote zonnestroomcentrale geproduceerde hoeveelheid zonnestroom (in Nederland gemiddeld genomen zo'n 4,8 tot 6,4 miljoen brandschoon geproduceerde kilowatturen per jaar, voldoende voor het jaarverbruik van zo'n 1400 tot 1850 huishoudens), en de daaruit verkregen MEP subsidie inkomsten (bij huidige niveau van € 0,097 per kWh neerkomend op een bedrag van plm. € 465.000 tot € 621.000), kunnen vervolgens weer een hoop kleinschalige duurzame energie initiatieven middels opstartpremies, en het uitreiken van innovatie- en stimulerings-prijzen uit deze baten bekostigd worden.

In de woorden van de belangenvereniging van de zonne-energiebranche in Nederland, Holland Solar:

De wereld kiest voor zonne-energie en Nederland ook!

Peter J. Segaar/Polder PV, 30 oktober 2005.

N.a.v. het feit dat precies een jaar geleden de particuliere zonnestroom website Polder PV officieel werd geopend door de co-voorzitter van de Zonnestroom Producenten Vereniging, Floris Wouterlood, en één dag voor de bespreking van de definitieve versie van het RMNO rapport "Zonneklaar" over de wijze waarop zonnestroom in Nederland het beste bevorderd en gesubsidieerd dient te worden.

*Afhankelijk van inzet van zonnepanelen van 150 tot 200 Wattpiek nominaal vermogen. Als er bovendien voor gekozen wordt om 1- of zelfs 2-assige zgn. "trackers" in te zetten zoals in diverse nieuwe grootschalige projecten in Duitsland en Spanje, kan de totale te verwachten opbrengst fors naar boven bijgesteld worden.

 

© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)