starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
... van eeuwige waarde
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

Annulering koopovereenkomst laatste 2 zonnepanelen

beknopte historie
pas uw woning aan naar uw smaak
bestelling en melding
geen toestemming!
verscherping afwijzing en alternatieven
pergola?
moeilijke beslissing
brieven
geleerde lessen


Beknopte historie

De zonnepanelen op ons complex zijn altijd in goed overleg met de verhuurder (aanvankelijk Woningbouwvereniging Leiden, in 2002 opgegaan in Portaal) geplaatst. Hiervoor zijn schriftelijke overeenkomsten getekend waarbij enkele voorwaarden zijn opgenomen, zoals een verplichte WA-verzekering en het zelf weghalen en terugplaatsen van de panelen mocht het dak gerenoveerd moeten worden. Zo'n overeenkomst zal t.z.t. op de website geplaatst worden. Er is in totaal 5 maal toestemming voor plaatsing verleend, 4x voor particuliere PV-systemen (waarvan 1 een uitbreiding), en de laatste keer voor gemeenschappelijk gebruik.

Op 1 februari 2002 werden voorlopig de laatste zonnepanelen op ons complex geplaatst en die waren, i.t.t. de eerder voor privé huishoudens geplaatste 22 stuks, bedoeld voor de gemeenschappelijke huiskamer en nachtverlichting van ons Centraal Wonen complex, in beheer bij de bewonersvereniging van ons complex (we hebben voor de gemeenschappelijke voorzieningen aparte aansluitingen, incl. voor de elektra). Omdat een separaat af te sluiten WA-verzekering voor die 6 laatste zonnepanelen meer premie zou gaan kosten dan er aan zonnestroom opgewekt zou worden, is door Rita Schoen, destijds manager Wonen van Portaal geregeld dat, als Portaal eigenaar zou worden van de zonnepanelen, de verhuurder de verzekering zou regelen en onze bewonersvereniging het volledige "vruchtgebruik", de zonnestroomproductie van de zonnepanelen zou krijgen. Ook hiervoor is een schriftelijke overeenkomst getekend en op 6 april werd de symbolische overdracht van de zonnepanelen aan de verhuurder (PV-systeem van 6 zonnepanelen t.w.v. € 3.529,51 voor een symbolische prijs van € 1,--!) uitbundig gevierd tijdens een prachtig Zonnefeest op een zonovergoten voorjaarsdag. Een mooie samenwerking tussen verhuurder en huurders.

Pas uw woning aan naar uw smaak

Per 1 januari 2004 heeft Portaal de mogelijkheid voor huurders om zelf hun woning te (laten) verbeteren in hoge mate verruimd. In het mededelingenblad "Post van Portaal" van 26 maart 2004 werd deze forse beleidswijziging (voorheen kon de huurder nauwelijks zelf iets verbeteren aan zijn/haar huurwoning zonder allerlei bureaucratische procedures te doorlopen, vaak met ongewisse uitkomst) uitgebreid toegelicht in het artikel "Pas uw woning aan naar uw smaak". De strekking van het verhaal is dat, als je de aanpassing maar op een professionele, veilige en degelijke wijze (laat) verricht(en), er heel veel mogelijk is: "Doe het zelf, maar doe het wel goed". Naar aanleiding van deze positieve beleidsverandering hebben wij bijvoorbeeld zelf in onze badkamer een douchebak met warmtewisselaar van Bries water- en energiebesparing geplaatst (zie ons fotoverslag op hun website) en daar weer zonder problemen toestemming voor gekregen van de verhuurder.

Misschien zijn we hierdoor wel op het verkeerde been gezet, of verwend geraakt, want bovengenoemd mededelingenblad was voor ons juist aanleiding om ons zonneavontuur op "waardige wijze" af te sluiten met de aankoop van 2 laatste zonnepanelen en deze door een deskundig bedrijf (SolarNRG in 's-Gravenzande) aan de onderkant van het balkon van onze bovenburen te laten bevestigen (als een soort zonnescherm), tot en met de elektrische aansluiting op ons huisnet. Een zeer duidelijke kwaliteitsverbetering van de huurwoning dus, waarmee de (landelijk) fors gestegen woonlasten in eigen huis omlaag gebracht konden worden. Uiteraard direct met onze bovenburen overlegd en die vonden dat helemaal geen probleem, zeker omdat ze inmiddels ook serieus plannen hebben voor de aanschaf van zonnepanelen. Geen vuiltje aan de lucht dus, mede gezien de geschiedenis van zonne-energie in ons complex. Dachten we.

Bestelling en melding

Met de net gestarte, zeer vooruitstrevende actie Warm Wonen in Leiden en omstreken konden we direct inschrijven (belangrijk, mede gezien de beperkte beschikbaarheid van subsidiegelden) en werd, na overleg, de bestelling bij SolarNRG geplaatst, inclusief degelijk draagframe voor de onderzijde van het balkon. Om richting verhuurder aan te geven dat ons privé zonneproject met deze laatste 2 panelen afgerond zou worden, werd de aanschaf netjes aangemeld middels een brief (4 november 2004) en begeleidende foto van de situatie, en de gehele historie van het zonneavontuur in ons complex nog even puntsgewijs toegelicht zodat deze laatste actie in perspectief geplaatst kon worden door werknemers die deze historie niet kenden. Gezien de zeer goede ervaringen en contacten in het recente verleden leek ons dat slechts een kwestie van alles netjes op papier zetten.

Geen toestemming!

En toen kwam de deceptie. Een week later kreeg ik (toen ik net terugkwam van het leuke jubileum symposium van O.D.E., met de boodschap: "wij gáán ervoor...!") een brief ondertekend door de manager Klantbeheer waarin GEEN TOESTEMMING werd gegeven voor plaatsing "aan het balkon" (i.p.v. "aan de onderzijde van het balkon"). De voornaamste reden zou zijn dat de verhuurders "risico's op onder meer het gebied van verhuurbaarheid verwachten" en dat, ondanks de toestemming van de bovenburen "geeft dit geen garantie voor de medewerking van eventueel toekomstige bovenburen." Afgezien van het feit dat het hier een Centraal Wonen complex betreft met een door ons zelf beheerde wachtlijst van 33 huishoudens die, als er over zonnepanelen gesproken wordt enthousiast reageren, vinden wij dat men zichzelf hier wel op een erg uitgebreide wijze "indekt" tegen "vermeende en zeer suggestieve" problemen in de toekomst. Bovendien stond er in die brief een enorme fout, want er werd gesuggereerd dat de "eerder geplaatste zonnepanelen ... zijn voor algemeen gebruik ...". Fijn om achteraf te horen dat wij zelf 6000 gulden geïnvesteerd hebben in 10 "zonnepanelen voor algemeen gebruik", evenals de 2 andere huurders hier die blijkbaar ook, voor ongeveer 1750 gulden, elk 6 zonnepanelen "voor algemeen gebruik" hebben laten plaatsen.

Afijn, maandag direct gebeld naar de verhuurder, gevraagd of ik schriftelijke verklaring kon ondertekenen dat, in het hypothetische geval dat als nieuwe bovenburen die zonnepanelen aan de onderkant van hun balkon (!) niet zouden zien zitten, wij die dingen zouden weghalen en alsnog naar het dak op de 4e verdieping van de woontoren zouden (laten) verplaatsen (er is daar nog ruimte voor). Er zou opnieuw overlegd worden, en ik zou teruggebeld worden.

Verscherping afwijzing en alternatieven

Op 17 november werd mij te verstaan gegeven dat er HELEMAAL GEEN ZONNEPANELEN MEER AAN OF OP HET COMPLEX GEPLAATST EN/OF BEVESTIGD MOGEN WORDEN. Zelfs niet meer op het dak van de woontoren "omdat het daar al te vol staat" (men heeft daar duidelijk niet goed gekeken). Een bizarre, complete "regime change" dus en voor ons verbijsterend om te horen, na alle goeds wat hier in de afgelopen jaren gebeurd is. De enige opties die overblijven, en die ons in een brief een paar dagen later schriftelijk als definitief standpunt worden toegestuurd, zijn het dak van de fietsenstalling, of een "losstaande constructie in de gemeenschappelijke tuin".

De fietsenstalling is minstens 10 meter van onze woning verwijderd, hij wordt fors beschaduwd in de meest productieve periode van het jaar (voorjaar-zomer), er klimmen wel eens kinderen op het van grind voorziene dak en door de brandgang erachter zijn op het dak staande zonnepanelen nogal vandalisme- en diefstalgevoelig. Uitgesloten dus.

Pergola?

Vandaar dat wij ons op een pergola-achtige constructie met 2 "landscape" (liggend naast elkaar) bevestigde zonnepanelen gingen concentreren, onder het balkon en op ons eigen stukje van de gemeenschappelijke tuin, hoewel wij dit als een verre van optimale oplossing zagen. Dus zo'n beetje alle bewoners langsgegaan, uitgebreid uitgelegd in wat voor een penibele situatie wij ons bevonden (koopcontract al ondertekend), en van vrijwel iedereen min of meer toestemming gekregen.

Totdat ik een briefje in mijn handen gedrukt kreeg van een bewoonster die het NIET zag zitten (ook al zou de pergola op ons stukje komen te staan). We overleggen hier regelmatig in een vergadering waarin meerderheid van stemmen gelden. We hadden dus wel formeel van de vergadering toestemming cq. "geen bezwaar" kunnen krijgen, maar we houden er gewoon niet van dat 1 van de buren continu naar onze woning zou kunnen gaan kijken en redenen zou kunnen zoeken om de pergola alsnog achteraf weg te krijgen, zelfs al staat deze op ons eigen stukje van de gemeenschappelijke tuin. Ik heb een lange tijd met haar gepraat, maar ik kon geen garantie krijgen dat ze niet achteraf alsnog de panelen verplaatst zou willen hebben. En, zoals uit bovenstaande blijkt, dat is gewoon niet meer mogelijk. Er is nu geen alternatief meer als de verhuurder voet bij stuk blijft houden. En daarmee is het (financiële) risico voor ons veel te groot (totale voorziene uitgave ongeveer 850 euro incl. pergola constructie).

Moeilijke beslissing

Nadat mijn vriendin en ik maandagavond 22 november 2004 hierover overlegd hebben, hebben we besloten dat de grote inspanning die we moeten gaan leveren om de 2 laatste zonnepanelen geplaatst te krijgen op een pergola (die we dan uiteraard van duurzaam FSC-hout willen maken, wat nog eens een extra financiële uitgave zou betekenen), met het risico dat bij "vermeende (tussen de oren zittende) overlast" de panelen alsnog weg zouden moeten, alle moeite niet waard is. Niet alleen vanwege de actuele situatie, waarvan ik inmiddels slapeloze nachten krijg, concentratieverlies, en die enorm veel energie vreet. Ook gezien de gigantische hoeveelheid tijd die ik al in het complete zonneavontuur alhier gestoken heb. Het is welletjes geweest. Je kunt niet constant tegen de bierkaai blijven vechten want dat is zonde van de energie. En die wil ik gaarne aanwenden aan het aanvullen en verbeteren van de website, dus op een positieve wijze. En tenslotte, we waren gewoon het gezeur zat. Kappen ermee, en de blik weer naar de toekomst wenden.

Vandaag, 24 november 2004 heb ik Marco van Veen van SolarNRG gebeld en de koopovereenkomst tot mijn grote verdriet moeten annuleren. Ik wil bij deze Marco nog heel hartelijk danken voor het "meedenken" en de soepele wijze waarop hij akkoord is gegaan met de ontbinding van de overeenkomst. Ik kan dit bedrijf dan ook van harte bij u aanbevelen!

reliable, professional PV-supplier from 's-Gravenzande (NL)

Er is met het strijden tegen onwil, onbegrip, slechte, valse of ronduit verkeerde argumenten of tegen bureaucratie al veel te veel energie verloren gegaan in Nederland (vergelijk het maar eens met de bespottelijke argumenten waar de windenergie pioniers elke keer weer mee bestookt worden, het is "Holland op zijn smalst"), en ik heb de nodige mensen hieraan volledig onderdoor zien gaan. Dat wil ik mezelf graag besparen.

Brieven

U begrijpt wellicht dat ik van dit "akkefietje" inmiddels wel een enorme kater heb gekregen. En dit was dan ook de reden dat ik de laatste dagen nauwelijks iets aan de website heb kunnen doen, ik had de energie er niet meer voor over. Ik ga zeker nog een brief naar de verhuurder schrijven waarin ik mijn verbijstering over de abrupte beleidswijziging zal uitspreken, en misschien separaat een brief naar de overkoepelende directie om te vragen wat deze relatief goed in de slappe was zittende woningbouwcoöperatie denkt te gaan doen aan de inpassing van duurzame energie maatregelen in hun gebouwen. Er zijn talloze mogelijkheden om de woonlasten m.b.t. energieverbruik voor de huurder omlaag te krijgen (deze lasten zijn de laatste jaren namelijk explosief gestegen), en verhuurders kunnen er mijns inziens niet aan ontkomen om de toepassing daarvan zo snel mogelijk te implementeren en het de huurders zelf zo min mogelijk lastig te maken om op dit vlak zelf maatregelen te laten nemen. Een vat olie kost tegenwoordig al weer zo'n 50 dollar (voor actuele prijs, zie Bloomberg.com), en we kunnen natuurlijk wachten totdat dat 100 dollar is, maar dat lijkt me rijkelijk laat.

Geleerde lessen

"In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst"

Om maar eens een veelvuldig gebruikte uitspraak uit de financiële wereld in een geheel ander verband te gebruiken. Op een andere manier gezegd, tegen de achtergronden van recente desastreuze maatschappelijke ontwikkelingen:

"Niets is meer zeker, alles staat op losse schroeven, u kunt alles verwachten!"

M.a.w.: als u huurder bent, ga dan niet uit van het "vertrouwde" verleden, maar bereidt u voor op de onzekere toekomst. En vraag, zelfs al heeft uw verhuurder een "open deur beleid" m.b.t. het aanpassen cq. verbouwen van uw woning, ALTIJD van tevoren toestemming, zelfs al is de door u gewenste "ingreep" een nog zo voor de hand liggende verbetering van de huurwoning. Het kan u een hoop frustratie en verbittering achteraf besparen.

Dat laat onverlet dat ook bij de verhuurders het nodige verbeterd kan worden, met name m.b.t. de communicatie over hun beleidswijzigingen naar de huurders. Belangrijk hierbij is consistent beleid. Dat is niet hetzelfde als conservatief, onveranderlijk, beleid, maar dat is een beleid dat op de toekomst gericht is en, afhankelijk van technologische en/of maatschappelijke ontwikkelingen daaraan aangepast kan worden. Evolutie dus i.p.v. "revolutie". En het lijkt me hoog tijd dat over de inpassing van duurzame energie maatregelen in de huursector goede, universele en duidelijke afspraken gemaakt gaan worden, zeker voor huurders die daar uit zichzelf al mee aan de slag willen.

In ieder geval moeten de huurcoöperaties ook serieus gaan nadenken over welke actieve rol zij willen gaan spelen in de verduurzaming van hun woningbezit. Reken maar dat er veel huurders met beperkte middelen zullen zijn die proactief optreden in dit opzicht zullen toejuichen, mits goed georganiseerd, duidelijk gecommuniceerd, en betaalbaar voor de huurder. Er zijn in Nederland reeds diverse geslaagde duurzame energieprojecten gerealiseerd op woningen in de huursector, incl. implementatie van PV (o.a. de Dageraad in Amsterdam). Daar lusten we nog wel wat meer van, hooggeachte huurcoöperaties!

© 24 november 2004 PJS/Polder PV


© 2004 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)