starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Solar-Fabrik
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

10 Jaar Solar-Fabrik

Door Sabine Wirtz voor fesa e.V.*

Een blik in de geschiedenis van het bedrijf in Freiburg

Incl. interview met Georg Salvamoser, bedrijfsleider

Gepubliceerd in Die SolarRegion 9(2)/2006: p. 14.
(ook via internet link te raadplegen)

Vertaling/Übersetzung (met schriftelijke toestemming): augustus 2006 Peter J. Segaar/Polder PV


Dit jaar viert de Solar-Fabrik in Freiburg¹ haar 10-jarige bestaan. De Solar-Fabrik is een van de bedrijven die toonaangevend is geweest in de totstandkoming van het zonnige imago van de stad en wat tot de innovatieve top van de zonnestroombranche behoort. Deze succesvolle geschiedenis is vooral te danken aan de firma grondvester en zonne-energie pionier Georg Salvamoser. Tezamen met de chocoladeproducent Alfred Ritter begon hij in 1996 de Solar-Fabrik als GmbH². Meer dan 100 stille vennoten maakten de start van de firma mogelijk. In 1997 ging de eigen, destijds wereldwijd modernste productielijn voor zonnepanelen in Freiburg in bedrijf met een capaciteit van 5 Megawatt (MW), aanvankelijk nog in gehuurde ruimtes. Omdat daarmee de fotovoltaïsche productie weer nieuw werd opgebouwd in Duitsland, kreeg de Solar-Fabrik daarvoor de Eurosolar Prijs.

In 1998 nam de firma in het nieuwe, met prijzen bekroonde nul-emissie productiegebouw in het industriegebied Haid haar intrek. Het buitengewone gebouw kreeg in 1996 de 2e prijs bij de in de bondsrepubliek gehouden wedstrijd “Photovoltaik in Gebäuden”. Het energie concept van het gebouw wordt volledig door hernieuwbare energiebronnen bepaald: Een PV-systeem op het dak en in de façade van het gebouw, een BHKW (“blockheizkraftwerk”) op raapzaadolie, aardwarmte cq. aardkoeling; regenwater reservoirs ronden het totaalconcept van deze nul-emissie fabriek af.

In hetzelfde jaar ontving Georg Salvamoser voor zijn verdiensten voor de zonne-energie in Duitsland de gerenommeerde Duitse Milieuprijs van de Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU.

De buitengewoon positieve ontwikkeling van de onderneming maakte een geslaagde beursgang in 2002 mogelijk. In hetzelfde jaar werd een tweede fabriek geopend. Daarmee bereikte de produktiecapaciteit van de Solar-Fabrik inmiddels de 15 MW. Het aantal medewerkers steeg naar ca. 100.

Vandaag de dag werken er 200 mensen in de Solar-Fabrik; voor 2006 is minstens 23 MW aan produktievolume gepland. De onderneming maakt veel werk van een consequente kwaliteitspolitiek t.o.v. de producten en het management en een zo efficiënt mogelijk grondstofgebruik. Sinds 2003 is de productie van zonnepanelen in Freiburg gecertificeerd.


Commentaar Polder PV:
De heer en mevrouw Salvamoser snijden een hele lekkere, chique taart aan.
Da's weer eens wat anders dan een op zonnestroom gebakken appeltaart...
Foto © Solar-Fabrik, ref.: http://www.solar-fabrik.com/index.php?id=407Heer Salvamoser, uw naam verraadt een Beierse afkomst, waarom heeft u Freiburg als standplaats voor uw bedrijf uitgekozen?
   Bij Freiburg heeft de doorslag gegeven dat hier reeds een echt centrum van know-how m.b.t. zonne-energie aanwezig was: met het Fraunhofer ISE, de International Solar Energy Society, de Intersolar (destijds nog Ökomesse) en met veel andere ondernemingen en organisaties in de milieubranche. Destijds had hier ook nog de Duitse Zonne-energie brancheorganisatie (Deutsche Fachverband Solarenergie) domicilie: ideale partners dus, om hier een zonne-energie onderneming te starten.

U bent, zogezegd, een lot uit de loterij voor de zonne-energie branche. Hoe is dat zo gekomen?
   Het is voor mij fascinerend om elektriciteit uit zonlicht te produceren. Elk jaar straalt de zon 7000 maal zoveel energie op aarde als de gehele wereldbevolking verbruikt. Deze energie – die ons bovendien niets kost – niet gebruiken, is gewoonweg onvergeeflijk. Wij weten immers, dat de fossiele bronnen in de nabije toekomst uitgeput raken. Deze overtuiging gaf de doorslag voor de grondvesting van de Solar-Fabrik.

Hoe kijkt u tegen de zeer succesvolle ontwikkeling van de Solar-Fabrik aan?
   Ik denk dat vooral onze van meet af aan compromisloze nadruk op kwaliteit het succes van de Solar-Fabrik heeft bepaald. Daartoe horen de zorgvuldige selectie van ruwe grondstoffen, een consequente kwaliteitsstrategie in de inmiddels gecertificeerde productie, de nauwkeurige afstemming van de ingezette componenten, maar precies zo de selectie en continue scholing van onze afzetpartners. En de hoge motivatie en identificatie van onze medewerkers met datgene wat we doen. Dit alles resulteert in uitzonderlijk goede energieopbrengsten van door de Solar-Fabrik geleverde systemen. Dat hebben onafhankelijke onderzoeken meermalen bevestigd.

Wilt u zich laten verleiden tot een blik in de toekomst …
   De firma is begonnen als een kleine, met particulier kapitaal gefinancierde GmbH: Moduleproductie en verkoop van zonne-energiesystemen. Vandaag de dag zijn we een internationaal en beursgenoteerd concern met dochters in Maleisië en Singapore en verschillende deelnames. Sinds dit jaar zijn we op alle niveau’s van de waardevermeerderings-keten actief: van de handel in “wafers” via de zonnecelfabricage tot de zonnepaneelproductie en de levering van complete zonnestroomsystemen. Daarmee bereiken we goede resultaten, garanderen we werk voor 200 mensen in Freiburg en kunnen we ook verder groeien met een solide basis.
   In de toekomst zullen we onze export grootschalig uitbouwen: al dit jaar zal de export voor ons bedrijf op een aandeel van ongeveer 20 procent neerkomen, in de nabije toekomst zal dat 50 procent worden. Zonne-energie technologie “made in Germany” is een export succesverhaal en steeds meer landen besluiten tot de invoering van wetgeving ter bevordering van decentrale teruglevering van energie naar het voorbeeld van het Duitse EEG³.

Ik heb er een groot vertrouwen in dat de verschillende vormen van duurzame energie, met name zonne-energie, aan het begin van een triomftocht staan. Stijgende olieprijzen en de enorme risico’s van kernenergie doen bij steeds meer mensen een schakelaar in de hersens omzetten. Vooral zonne-energie mag op grote sympathie rekenen. Niet alleen voor Duitsland en Europa, maar vooral ook voor de derde wereldlanden en de “groeitijgers” biedt ze enorme kansen.

¹Aan de rand van het Zwarte Woud, Baden-Württemberg, BRD
²GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung - vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
³EEG = Erneuerbare Energien Gesetz (Wetgeving ter Bevordering van Duurzame Energie)


http://www.erneuerbare-energien.de ... georg%20salvamoser%22 "superstar" Salvamoser, "nicht ein Öko-Freak"...
http://www.fesa.de/ website Förderverein Energie- und Solaragentur Regio Freiburg eV*
http://www.solar-fabrik.com/ website Solar-Fabrik Freiburg
http://www.solarregion.net/ website van de Solar Region Oberrhein (Duits-Frans-Zwitsers samenwerkingsverband)


© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)